Інформатики і прикладної математики

Конспект лекцій з дисципліни "Теорія ймовірностей та випадкові процеси"

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

для студентів денної форми навчання спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 122 "Комп'ютерні науки" механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Розділ. Системи випадкових величин. Двовимірний випадковий вектор.

Старший викладач Козачок Л. М.

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій з дисципліни "Теорія ймовірностей та випадкові процеси"

 • Останнє редагування П'ятниця, 29 травня 2020 14:57

для студентів денної форми навчання спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 122 "Комп'ютерні науки" механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Розділ. Неперервні випадкові величини.

Старший викладач Козачок Л. М.

Завантажити прикріплення:

Збірник конспектів лекцій з дисципліни "Інформатика".

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр дорожньо-будівельного факультету усіх спеціальностей, денної форми навчання.

Викладач доцент, к.т.н. Кудін А. І.

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій з дисципліни "Математичне моделювання та методи оптимізації".

 • Останнє редагування П'ятниця, 08 лютого 2019 08:33

Конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр автомобільного факультету 5-го курсу.

Викладач: проф., д.ф.-м.н. Колодяжний В.М.

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій з дисципліни "Програмування".

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

доц. Симбірський Г. Д.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 6.050201 “Системна інженерія”.

Розділ. Програмування на мові Ассемблера.

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій з дисципліни "Застосування інформаційних технологій на транспорті"

 • Останнє редагування Вівторок, 20 червня 2017 07:47

доц. Симбірський Г. Д.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностей 015.20 "Професійна освіта. Транспорт".

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика"

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностей 192 Будівництво та  цивільна інженерія, 192 Геодезія і землеустрій, 101 Екологія

доц. Кудін А.І., доц. Шевченко В.О.

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій з дисциліни "Вища математика".

 • Останнє редагування Неділя, 18 грудня 2016 16:24

ст. викладач Козачок Л.М.

Розділ 3. Введення в математичний аналіз.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностей 015.20 "Професійна освіта (транспорт)" та 015.13 " Професійна освіта (метрологія, стандартизація та сертифікація)".

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій з дисциліни "Вища математика".

 • Останнє редагування Неділя, 18 грудня 2016 16:06

ст. викладач Козачок Л.М.

Розділ 2. Аналітична геометрія.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностей 015.20 "Професійна освіта (транспорт)" та 015.13 " Професійна освіта (метрологія, стандартизація та сертифікація)".

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій з дисципліни "Вища математика".

 • Останнє редагування Неділя, 18 грудня 2016 15:53

ст. викладач Козачок Л.М.

Розділ 1. Лінійна та векторна алгебра.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностей 015.20 "Професійна освіта (транспорт)" та 015.13 " Професійна освіта (метрологія, стандартизація та сертифікація)".

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій з дисципліни "Системний аналіз"

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки"

доц. Шевченко В.О.

Завантажити прикріплення:

Конспект лекций по дисциплине "Основы системного анализа"

 • Останнє редагування Неділя, 07 травня 2017 09:54

Конспект лекций для студентов дневной формы обучения образовательно-квалификационного уровня бакалавр направления 6.060101 "Строительство"

доц. Кудин А.И.

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій з дисципліни "Основи системного аналізу"

 • Останнє редагування Неділя, 07 травня 2017 09:55

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.060101 "Будівництво"

доц. Кудін А.І.

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій

 • Останнє редагування Четвер, 24 листопада 2016 12:34

Кудін. А.І.

Конспект лекцій з дисципліни "Основи системного аналізу" за напрямом підготовки 6.060101 "Будівництво"

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Кудін. А.І.

Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика і програмування" за напрямом підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"

Завантажити прикріплення:

Конспект лекцій з дисципліни "Вища математика".

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Розділ 11. Математична статистика.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.010104 "Професійна освіта. Транспорт".

Конспект лекцій

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Шевченко В.О.

Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика та системологія" за напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Завантажити прикріплення: