Інформатики і прикладної математики

Ви тутФайловий архів ХНАДУ»Дорожньо-будівельний факультет»Інформатики і прикладної математики»Конспекти лекцій»Конспект лекцій з дисципліни "Теорія ймовірностей та випадкові процеси"

Конспект лекцій з дисципліни "Теорія ймовірностей та випадкові процеси"

для студентів денної форми навчання спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 122 "Комп'ютерні науки" механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Розділ. Системи випадкових величин. Двовимірний випадковий вектор.

Старший викладач Козачок Л. М.