Інформатики і прикладної математики

Конспект лекцій з дисципліни "Інформатика"

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностей 192 Будівництво та  цивільна інженерія, 192 Геодезія і землеустрій, 101 Екологія

доц. Кудін А.І., доц. Шевченко В.О.