Відкрита лекція

Відкрита лекція Саркісяна Гора Саркісовича, к.т.н., доцента кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою з освітнього компоненту «Метрологічне забезпечення, організація і контроль якості інженерно-геодезичних робіт», яка відбудеться 16.11.2023 року о 8.00 на базі електронного курсу pecypcy, розташованого на Навчальному сайті ХНАДУ за покликанням https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=996

Відкрита лекція

14.11.2023 о 11.40 відбудеться відкрите практичне заняття з дисципліни "Українська мова як іноземна" на тему "Приголосні (ж,ш,щ). Категорія істоти-неістоти. Рід іменників" для групи Т-1-23 на базі електронного курсу ресурсу https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=4938 
Лектор: Приходько Станіслава Олександрівна, доцент кафедри філології та лінгводидактики.

Відкрита лекція

14.11.2023 о 13.25 відбудеться відкрите практичне заняття з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" на тему "Анотування текстів зі спеціальності" для групи А-30-21 на базі електронного курсу ресурсу https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=4817
Лектор: Рязанцева Дар'я Володимирівна, доцент кафедри мовної підготовки.

Відкрита лекція

27.10.2023 о 0845 відубудеться відкрита лекція з дисципліни "Рухомий склад автомобільного транспорту" на тему "Впорскування палива та очищення вихлопних газів в дизелях" для груп ЕА-11-23, ЕП-11-23, ЕПП-11-23, ЕА-11мб-23 на базі електронного курсу ресурсу https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=268
Лектор: доц. Михалевич Микола Григорович, проф. каф. автомобілів ім. А.Б. Гредескула

Відкрита лекція

02.10.2023 року о 11.40 відбудеться відкрита лекція з дисципліни « Електроніка та мікросхемотехніка. Частина 1» для груп АЕ-21-22, АЕ-22-22, АЕ-16т1-23  на тему: "Котушки індуктивності, їх класифікація, умовні позначення та основні електричні параметри" (віддалено) за покликанням https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=3541   Лектор: Нечаус А.О.

Відкрита лекція

Відкрита лекція Федотової Ірини Володимирівни, д.е.н., професора кафедри менеджменту, з освітнього компоненту "Менеджмент організацій і бізнес-адміністрування", яка відбудеться 18 вересня 2023 року о 8.45-10.20 на базі електронного курсу-ресурсу, розташованого на Навчальному сайті ХНАДУ за покликанням https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=714

Відкрита лекція

Відкрита лекція Юхно Альони Сергіївни, к.е.н., доцента кафедри проектування доріг, геодезії і землеустрою з освітнього компоненту «Державний земельний кадастр», яка відбудеться 14 вересня 2023 року о 9.45-11.00 на базі електронного курсу-ресурсу, розташованого на Навчальному сайті ХНАДУ за покликанням https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=1414

Відкрита лекція

13.09.2023р. о 11.10 відбудеться відкрита лекція з дисципліни  «Проєктування мостів» для груп ДМ-41-20, ДМ-36т1-21 на тему: «Загальні відомості про залізобетонні мости. Частина 2» 
(віддалено) за покликанням: https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=1249
Лектор: Бугаєвський С.О.

Відкрита лекція

15.09.2023 р. о 09.45 відбудеться відкрита лекція з дисципліни "Вища математика " для одногрупового потоку ДГ-11-23 на тему "Системи лінійних рівнянь. Методи Крамера і Гауса" в дистанційному форматі за покликанням: https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=4801

Лектор: доц. Михайленко І.В.

Відкрита лекція

17.05.2023 року о 8.00 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Системи енергопостачання та енергозбереження» для груп АЕ-21-21, АЕ-22-21, АЕ-16т1-22  на тему: "Енергозбереження та енергоефективність" (віддалено) за покликанням:  https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=3978   Лектор: Нечаус А.О.