Відкрита лекція

30.08.2022 об 09.45 відбудеться відкрита лекція з дисципліни "Організація міжнародних перевезень", для груп 4Т на тему: «Організація транспортних зв'язків між країнами»  ( віддалено) за посиланням: https://dl2022.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=332 Лектор: Орда О.О.

Відкрита лекція

13.06.2022 об 11.40 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Соціально-політологічні проблеми сучасного суспільства» , для груп 1Е, ЕА, ЕП,ЕПП на тему: «Політична система суспільства. Держава як основний елемент політичної системи» ( віддалено) за посиланням: https//dl2022.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=462 Лектор: Філіпенко Л.В.

Відкрита лекція

10.05.2022 року о 9.45 відбудеться відкрита лекція з дисципліни "Методи випробування та основи сертифікації транспортних засобів", група АА-41-18 на тему "Етапи сертифікації продукції" (віддалено) за посиланням https://dl2022.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=682 Лектор: Рижих Л.О.

Відкрита лекція

09.05.2022 року о 12.30 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Design of metal structures» для групи М-30-19 на тему: «Examples of using the Autodesk Inventor Frame Generator to calculate rod systems» (віддалено за допомогою онлайн-сервісу)

За посиланням https://dl2022.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2856

Лектор – доцент Рагулін В.М.

Відкрита лекція

06.05.2022 року о 9.45 відбудеться відкрита лекція з дисципліни "Теорія коливань в машинобудуванні", групи АА-41-18, АД-41-18, АД-36т1-19 на тему " Вимушені коливання з в'язким демпфуванням. Тримасова коливальна система транспортного засобу" (віддалено) за посиланням https://dl2022.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=680 Лектор: Леонтьєв Д.М.

Відкрита лекція

23 лютого 2022 року об 11:40 дистанційно за посиланням на базі dl.khadi.kharkov.ua та платформи Zoom: Ідентифікатор конференції 6192091654. Пароль 12345 для групи ТС-51-21 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Логістичне управління» на тему: «Класифікація ланцюгів постачань і рівнів каналу».
Посилання на конференцію https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/url/view.php?id=152570.
Лектор – доцент Птиця Н.В.

Відкрита лекція

25.02.2022 року о 10.30 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Транспортне підприємництво», група ЕПП-21-20 на тему «ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ТРАНСПОРТУ» (віддалено за допомогою онлайн-сервісу) за посиланням https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=766

Лектор - професор Левченко Я.С.

Відкрита лекція

24.02.2022 року о 10.30 відбудеться відкрита лекція  з дисципліни «Регіональна економіка», група ЕП-21-20 на тему «ПРИНЦИПИ, ФАКТОРИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» (віддалено за допомогою онлайн-сервісу) за посиланням https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2087

Лектор - завідувач кафедри економіки і підприємництва, доцент Дмитрієва О. І.

Відкрита лекція

7 лютого 2022 року о 13:25 в аудиторії 222 відбудеться відкрите заняття доцента кафедри мовної підготовки Уварової Т.Ю. з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» на тему «Анотування текстів зі спеціальності» для групи А-28.