Філології

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Науковий стиль мовлення»

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

(спеціальності: гуманітарні)

Мова навчання – українська

Завантажити прикріплення:

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Науковий стиль мовлення»

 • Останнє редагування Неділя, 10 лютого 2019 16:12

(спеціальності: охорони здоровʼя, біологічні, фізкультури, сільськогосподарські)

Мова навчання – російська

Завантажити прикріплення:

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Науковий стиль мовлення»

 • Останнє редагування Неділя, 10 лютого 2019 16:05

(спеціальності: охорони здоровʼя, біологічні, фізкультури, сільськогосподарські)

Мова навчання – українська

Завантажити прикріплення:

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Науковий стиль мовлення»

 • Останнє редагування Неділя, 10 лютого 2019 16:02

(спеціальності: економічні)

Мова навчання – російська

Завантажити прикріплення:

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Науковий стиль мовлення»

 • Останнє редагування Неділя, 10 лютого 2019 15:58

(спеціальності: економічні)

Мова навчання – українська

Завантажити прикріплення:

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Науковий стиль мовлення»

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

(спеціальності: інженерно-технічні)

Мова навчання – російська

Завантажити прикріплення:

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Науковий стиль мовлення»

 • Останнє редагування Неділя, 10 лютого 2019 15:45

(спеціальності: інженерно-технічні)

Мова навчання – українська

Завантажити прикріплення:

РОБОЧА ПРОГРАМА з навчальної дисципліни «Російська мова як іноземна»

 • Останнє редагування Неділя, 10 лютого 2019 15:46

(спеціальності: інженерно-технічні, охорони здоров’я, біологічні, фізкультури, сільско-господарські, економічні, гуманітарні)

Мова навчання – російська

Завантажити прикріплення:

РОБОЧА ПРОГРАМА з навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна»

 • Останнє редагування Неділя, 10 лютого 2019 15:46

(спеціальності: інженерно-технічні, охорони здоров’я, біологічні, фізкультури, сільско-господарські, економічні, гуманітарні)

Мова навчання – державна

Завантажити прикріплення:

ПРОГРАММА дисциплины «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»

 • Останнє редагування П'ятниця, 12 червня 2015 13:39

Программа рассчитана на иностранных студентов подготовительных факультетов (этап довузовской подготовки), обучающихся в группах гуманитарного направления (специальности: «музыкальное искусство»).

Целью курса «Введение в специальность» является формирование навыков всех видов устной и письменной речевой деятельности (чтения, говорения, письма, аудирования), овладение специальной лексикой и терминологией для освоения специальных дисциплин «Гармония», «История западноевропейской музыки», «История исполнительского искусства», которые изучаются на 1 курсе музыкальных высших учебных заведений.

Завантажити прикріплення:

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни «Основи української і зарубіжної літератури» для підготовки іноземних громадян за напрямом «Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів» Спеціальності: гуманітарні

 • Останнє редагування П'ятниця, 12 червня 2015 13:40

Програму розраховано на іноземних студентів, що навчаються на факультеті підготовки іноземних громадян ХНАДУ за спеціальністю гуманітарного напрямку. Програмою передбачено 164 навчальних годин аудиторних занять відповідно до кількості годин навчального плану, з яких 20 — лекційних і 144 — практичних занять.

Мета курсу «Українська і зарубіжна література» — ознайомити студентів-іноземців із найкращими зразками української на­родної творчості і художньої літератури як складової європей­ського мистецького руху. Програму побудовано із урахуванням нової методики викладання, яку репрезентує сучасне літературо­знавство, а саме — подання українського літературного процесу за художніми стилями.

Завантажити прикріплення: