Вищої математики

Ярхо Т.О. Теорія ймовірностей для професійно-математичної підготовки бакалаврів технічного профілю : навчально-методичний посібник / Т.О. Ярхо. – Х. : ХНАДУ, 2017. - Ч.1: Випадкові події – 2017. – 84с.

  • Останнє редагування Четвер, 02 серпня 2018 15:17

Викладено частину «Випадкові події на ймовірності подій» розділу «Теорія ймовірностей» курсу ВНЗ «Теорія ймовірностей та математична ста-
тистика».
Наведено теоретичні положення з обговоренням сенсу основних понять і тверджень та доведенням справедливості останніх.
Докладно розібрано розв’язання 58 задач, переважно професійної спрямованості, призначених для підготовки бакалаврів технічних і, в значній мірі, транспортних спеціальностей.
Рекомендовано студентам 2-го курсу всіх форм навчання. Може бути корисним у підготовці лекцій та практичних занять викладачами, які активно впроваджують в навчальний процес принципи компетентнісного підходу.

Завантажити прикріплення:

Ярхо Т. О. Теорія числових рядів: смисловий, доказовий, практичний аспекти: навчально-методичний посібник / Т.О. Ярхо – Х. : ХНАДУ, 2017. – 60 с.

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00


Розглянуто основні поняття (числовий ряд, збіжний числовий ряд,
загальний член ряду), необхідну ознаку збіжності ряду, критерій Коші
збіжності ряду, основні властивості збіжних рядів, ряди з невід’ємними
членами (ознаки порівняння, ознака Даламбера, ознака Коші, інтегральна
ознака Маклорена-Коші), знакозмінні ряди.
Призначений для студентів I-II курсів усіх спеціальностей ХНАДУ.

Завантажити прикріплення:

Курс высшей математики для иностранных студентов. Математический анализ

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Пособие содержит краткое изложение следующих разделов курса высшей математики:
дифференциальное и интегральное исчисления, дифференциальные уравнения, ряды. Приведены
примеры и типовые задачи по курсу. Предназначено для студентов на начальном этапе освоения курса
высшей математики, в частности, иностранных студентов младших курсов.

Посібник містить стисле викладення таких розділів курсу вищої математики: диференціальне
та інтегральне числення, диференціальні рівняння, ряди. Наведені приклади і типові задачі з курсу.
Призначено для студентів на початковому етапі засвоєння курса вищої математики, зокрема,
іноземних студентів молодших курсів.

Завантажити прикріплення: