Економіки і підприємництва

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ СТАРТАП-ПРОЄКТАМИ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» для студ. cпеціальностей: 051 – «Економіка», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузей знань: 05 – «Соціальні та поведінкові науки», 07 – «Управління та адміністрування» усіх форм навч. 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
 • Автор Приходько Д.О.
Завантажити прикріплення:

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни: «Антикризове управління» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»

Додаткова інформація

 • Дисципліна Антикризове управління
 • Автор Онісіфорова В.Ю.
Завантажити прикріплення:

ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни «Основи маркетингу» для студентів денної форми навчання в галузі знань 27 – «Транспорт» спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Додаткова інформація

 • Дисципліна Основи маркетингу
 • Автор Поясник Г.В.
Завантажити прикріплення:

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни «Регіональна економіка» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Регіональна економіка
 • Автор Шевченко І.Ю.
Завантажити прикріплення:

БЮДЖЕТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни: «Бюджетування суб’єктів підприємництва» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Бюджетування суб’єктів підприємництва
 • Автор Онісіфорова В.Ю.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни: «Економіка будівництва» для студентів денної форми навчання галузь знань 19 «Будівництво та архітектура» напрям підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка будівництва
 • Автор Онісіфорова В.Ю.
Завантажити прикріплення:

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» для підготовки магістрів галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», спеціальності: 051 – «Економіка» та спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Інноваційний розвиток підприємства
 • Автор Блага В.В.
Завантажити прикріплення:

МАРКЕТИНГ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» усіх форм  навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Маркетинг
 • Автор Приходько Д.О.
Завантажити прикріплення:

МАРКЕТИНГ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 051 – «Економіка» галузі знань 05 – «Соціальні та поведінкові науки» усіх форм навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Маркетинг
 • Автор Приходько Д.О.
Завантажити прикріплення:

МАРКЕТИНГ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» усіх форм навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Маркетинг
 • Автор Приходько Д.О.
Завантажити прикріплення:

МАРКЕТИНГ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» усіх форм навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Маркетинг
 • Автор Приходько Д.О.
Завантажити прикріплення:

МАКРОЕКОНОМІКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни: «Макроекономіка» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Макроекономіка
 • Автор Онісіфорова В.Ю.
Завантажити прикріплення:

МАКРОЕКОНОМІКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни: «Макроекономіка» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Макроекономіка
 • Автор Онісіфорова В.Ю.
Завантажити прикріплення:

МАКРОЕКОНОМІКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни: «Макроекономіка» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Макроекономіка
 • Автор Онісіфорова В.Ю.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ

 • Останнє редагування П'ятниця, 28 лютого 2020 12:45

Тестові завдання з навчальної дисципліни «Економіка транспорту» підготовки магістра в галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за освітньою програмою «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка транспорту
 • Автор Кирчата І.М.
Завантажити прикріплення:

ОСНОВИ ТОРГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни «Основи торгової діяльності» для студентів денної та заочної форм навчання 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Основи торгової діяльності
 • Автор Кирчата І.М.
Завантажити прикріплення:

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни «Управління проектами» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 « Економіка»,  076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація

 • Дисципліна Управління проектами
 • Автор Кирчата І.М.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни «Економічна теорія» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економічна теорія
 • Автор Шершенюк О.М.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни «Економічна теорія» для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка»; 133 «Галузеве машинобудування» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економічна теорія
 • Автор Шершенюк О.М.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тестові завдання з дисципліни «Економічна теорія» для студентів спеціальностей «015.13 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»; 015.20 «Професійна освіта. Транспорт» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економічна теорія
 • Автор Шершенюк О.М.
Завантажити прикріплення: