Економіки і підприємництва

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Формування іміджу автотранспортного підприємства: монографія / В.О. Федорова. – Харків: ХНАДУ, 2017. – 120 с. 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Формування іміджу автотранспортного підприємства
 • Автор Федорова В.О.
Завантажити прикріплення:

ОЦІНКА ВАРТОСТІ БРЕНДА АВТОМОБІЛЕБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Останнє редагування Вівторок, 24 травня 2016 09:03

Бренд, виступаючи гарантом якості, надійності, впевненості, бере на себе зобов’язання задоволення потреб споживачів, урахування їх побажань, таким чином викликає прихильність до підприємства. Наявність бренда обумовлює можливість використання багатьох переваг – від формування лояльної клієнтської бази до продажу прав користування популярним ім’ям. Розуміння впливу бренда на діяльність підприємства, визначення його фінансової цінності є стратегічним інструментом постійного розвитку бізнесу. Ефективне використання надбань бренда обмежується через складність застосування більшості загальновідомих методів оцінки його вартості для українських підприємств. 

Монографія може бути корисною для науковців та фахівців, які займаються питаннями формування капіталу підприємств, розвитку його нематеріальних активів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Оцінка вартості бренда автомобілебудівного підприємства
 • Автор Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Приходько Д.О.

ЛІЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Розглянуто питання стосовно формування та функціонування механізмів розвитку лізингових відносин у аграрній сфері. Розроблено концепцію формування лізингового механізму у формі інтегрованої структури – між фірмового стратегічного альянсу аграрного лізингу. Удосконалено систему оптимальних критеріїв вибору найбільш ефективного варіанта лізингового проекту, систему організації фінансування лізингу сільгосптехніки з використанням коштів державного бюджету тощо.

Додаткова інформація

 • Дисципліна Лізингові відносини в аграрній сфері
 • Автор Машлякевич А.О.
Завантажити прикріплення:

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

 • Останнє редагування Четвер, 22 жовтня 2015 08:48

Монографія "Управління витратами підприємств дорожнього господарства"

Додаткова інформація

 • Дисципліна Управління витратами підприємств дорожнього господарства
 • Автор Дмитрієв І.А., Лисенко А.О., Деділова Т.В.
Завантажити прикріплення:

МЕНЕДЖМЕНТ ПО МЕТОДИКЕ «2С70»

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Монографія "Менеджмент по методике «2С70»

Додаткова інформація

 • Автор Бабайлов В.К., Баленко А.И.
Завантажити прикріплення:

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Монографія "Соціально-економічні аспекти підприємницької діяльності"

Додаткова інформація

 • Автор Дмитрієв І.А.
Завантажити прикріплення:

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 • Останнє редагування Понеділок, 21 вересня 2015 09:30

Монографія "Регіональні аспекти державного регулювання розвитку трудового потенціалу"

Додаткова інформація

 • Автор Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю.
Завантажити прикріплення:

МІЖНАРОДНА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ. ВЕКТОР РОЗВИТКУ

 • Останнє редагування Понеділок, 21 вересня 2015 07:05

Монографія "Міжнародна інноваційно-інвестиційна діяльність України. Вектор розвитку"

Додаткова інформація

 • Автор Гриньов А.В., Шершенюк О.М., Овчаренко С.В.
Завантажити прикріплення:

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Монографія "Управління економічною безпекою автотранспортного підприємства"

Додаткова інформація

 • Автор Дмитрієв І.А., Близнюк А.О., Онісіфорова В.Ю.
Завантажити прикріплення:

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ВІРТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Монографія "Формування та розвиток віртуального капіталу промислового підприємства"

Додаткова інформація

 • Дисципліна Формування та розвиток віртуального капіталу промислового підприємства
 • Автор Горовий Д.В.
Завантажити прикріплення:

Монографія. Шершенюк О.М. та ін. МІЖНАРОДНА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ. ВЕКТОР РОЗВИТКУ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Додаткова інформація

 • Дисципліна всі
 • Курс всі
 • Автор Шершенюк О.М.
Завантажити прикріплення:

Оцінка ефективності інвестиційних проектів на підприємствах автомобільного пасажирського транспорту

 • Останнє редагування Вівторок, 24 лютого 2015 17:41

Дмитрієв І.А., Блага В.В., Благой В.В. Оцінка ефективності інвестиційних проектів на підприємствах автомобільного пасажирського транспорту: Монографія. – Харків: ХНАДУ, 2009. – 190 с.

 У монографії розглянуто теоретичні і методичні засади оцінки ефективності інвестиційних проектів. Запропоноване методичне забезпечення прийняття рішення про доцільність інвестування на підприємствах автомобільного пасажирського транспорту з позиції підприємства, споживачів та держави. Рекомендовано для наукових і практичних працівників, що досліджують проблеми оцінки ефективності інвестиційних проектів, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Додаткова інформація

 • Автор Дмитрієв І.А., Блага В.В., Благой В.В.
Завантажити прикріплення:

Формування та оцінювання бізнес-портфеля підприємства автомобільного транспорту

 • Останнє редагування П'ятниця, 11 квітня 2014 16:52

Дмитрієв І.А. , Касатонова І.А. Формування та оцінювання бізнес-портфеля під­приємства автомобільного транспорту / Дмитрієв І.А., Касатонова І.А.: Монографія. – Харків: ХНАДУ, – 156 с. 

 У монографії розглянуто проблеми оцінювання бізнес-портфеля підприємства у короткостроковій та довгостроковій перспективах, а саме оцінювання бізнес-портфеля як інструмента коригування поточної діяльності підприємства та засобу уточнення видів його перспективної діяльності. Розкрито питання процесу прийняття управлінського рішення щодо господарської діяльності суб’єкта господарювання. Рекомендовано для наукових і практичних працівників, які досліджують питання управління підприємницькою діяльністю, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Додаткова інформація

 • Автор Дмитрієв І.А., Касатонова І.А.
Завантажити прикріплення:

"Управління інноваційним розвитком промислових підприємств у глобальному середовищі"

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Гриньов А.В., Деділова Т.В. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств у глобальному середовищі: Монографія – Х.: Вид-во ХНАДУ, 2007. – 153с.

Розкрито сутність та визначено роль стратегічного управління інноваційною діяльністю в контексті сучасних світових глобалізаційних процесів. Проведено оцінку основних теоретичних проблем інноваційного менеджменту в системі стратегічного управління підприємством. Встановлено головні тенденції розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України та стратегічних напрямків державного регулювання вітчизняної інноваційної сфери з урахуванням досвіду провідних країн світу. Запропоновано методичний підхід щодо оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств України на основі використання моделі оцінки показника інноваційності як інструменту стратегічного управління.

Додаткова інформація

 • Автор Гриньов А.В., Деділова Т.В.
Завантажити прикріплення:

"Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства"

 • Останнє редагування Середа, 02 квітня 2014 06:31

Дмитрієв І.А., Нестеренко В.Ю. Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства: Монографія. – Харків: ХНАДУ, – 178 с. Укр. мова.

У монографії розглянуто теоретичні та практичні основи визначення рейдерства як соціально-економічного явища та ризику рейдерського захоплення як одного з нових видів економічних ризиків в діяльності підприємства. Сформовано методичні рекомендації щодо мінімізації ризику рейдерстького захоплення на підприємствах України. Рекомендовано для наукових і практичних працівників, які досліджують питання управління ризиками підприємницької діяльності, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Додаткова інформація

 • Автор Дмитрієв І.А., Нестеренко В.Ю.
Завантажити прикріплення: