Економіки і підприємництва

Ви тутФайловий архів ХНАДУ»Управління та бізнесу»Економіки і підприємництва»Монографії»"Управління інноваційним розвитком промислових підприємств у глобальному середовищі"

"Управління інноваційним розвитком промислових підприємств у глобальному середовищі"

Гриньов А.В., Деділова Т.В. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств у глобальному середовищі: Монографія – Х.: Вид-во ХНАДУ, 2007. – 153с.

Розкрито сутність та визначено роль стратегічного управління інноваційною діяльністю в контексті сучасних світових глобалізаційних процесів. Проведено оцінку основних теоретичних проблем інноваційного менеджменту в системі стратегічного управління підприємством. Встановлено головні тенденції розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України та стратегічних напрямків державного регулювання вітчизняної інноваційної сфери з урахуванням досвіду провідних країн світу. Запропоновано методичний підхід щодо оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств України на основі використання моделі оцінки показника інноваційності як інструменту стратегічного управління.

Додаткова інформація

  • Автор: Гриньов А.В., Деділова Т.В.