Двигунів внутрішнього згоряння

В.А. Корогодський МЕТОДИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ПРОЦЕСІВ В ДВЗ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Курс лекцій «Методи математичного моделювання робочих процесів в
ДВЗ» читається при підготовці докторів філософії у галузі 14 «Електрична
інженерія» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» згідно
освітньо-наукової програми «Енергомашинобудування».


Матеріал курсу лекцій допомагає:

 • формувати знання та вміння щодо принципів моделювання
  робочих процесів в ДВЗ;
 • класифікувати методи розрахунку робочих процесів в ДВЗ;
 • отримати основи програмування математичних моделей ДВЗ та
  оптимізації їх конструктивних параметрів;
 • проводити уточнення розрахунків робочих процесів різних типів
  ДВЗ на експлуатаційних режимах, та аналізувати вплив того, чи іншого
  конструктивного параметра на техніко-економічні й екологічні показники
  ДВЗ;
 • уявляти про різні методи математичного моделювання робочих
  процесів ДВЗ при їх експлуатації та методі їх комп’ютерної реалізації;
 • продукувати нові ідеї і розв’язувати комплексні проблеми щодо
  моделювання робочих процесів в ДВЗ.
Завантажити прикріплення:

Ф.І. Абрамчук, А.П. Кузьменко, І.М. Нікітченко. Конструкція і динаміка двигунів внутрішнього згоряння. Частина 1

 • Останнє редагування Четвер, 14 грудня 2017 09:29

Відомо, що основні механізми поршневих двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) кривошипно-шатунний механізм (КШМ), кулачкові механізми приводу клапанів та плунжерів паливного насосу

високого тиску забезпечують перетворення індикаторної роботи в циліндрах двигуна в механічну роботу, яка передається споживачам валом двигуна, а також проходження процесів газообміну і паливоподачі, необхідних для одержання індикаторної роботи.

Основні механізми двигуна забезпечують проходження робочого процесу в ДВЗ і цим зумовлюють визначний вплив на їх потужність, економічність та надійність.

Знання, які одержують при вивченні динаміки ДВЗ, необхідні для проектування, розрахунків, організації виробництва та експлуатації ДВЗ.

Завантажити прикріплення:

САПР ДВЗ

 • Останнє редагування Четвер, 18 червня 2015 07:42

Воронков О.І., Єфремов А.А.
Сучасні технології проектування та дослідження ДВЗ (САПР
ДВЗ). Частина 1. Теоретичні основи САПР: Конспект лекцій. – Харків:
ХНАДУ, 2007. – с.

Розглянуто теоретичні основи проектування і САПР, їх засоби, питання
автоматизації конструкторського і технологічного проектування, нові технології
та засоби проектування, а також їх інтеграцію.

Завантажити прикріплення:

Екологія автомобільного транспорту. Конспект лекцій.

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Кабанов О.М. Екологія автомобільного транспорту. Конспект лекцій. – Хар-ків: Видавництво ХНАДУ, 2011. – 142 с. Наведено теоретичні відомості та розрахункові формули, не-обхідні для засвоєння курсу дисципліни студентами. Призначений для самостійної роботи студентів автомобільного факультету очної форми навчання, що вивчають загальний курс з екології автомобільного транспорту. Іл. 42, табл. 18, библіогр. 10 найм.

Завантажити прикріплення: