Філософії та педагогіки професійної підготовки

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до науково-педагогічної практики студентів - 01 «Освіта» - 2018

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до науково-педагогічної практики студентів - 01 «Освіта» - 2018

Завантажити прикріплення:

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до навчальної практики студентів - 01 «Освіта» - 2018

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до навчальної практики студентів - 01 «Освіта» - 2018

Завантажити прикріплення:

Методические рекомендации «Основи соціології та політології» - для студентів усіх спеціальностей - 2020

  • Останнє редагування Понеділок, 07 грудня 2020 12:33

Методические рекомендации «Основи соціології та політології» - для студентів усіх спеціальностей - 2020

Завантажити прикріплення:

Метод вказивки 2015 з Політології Маркозова

  • Останнє редагування Неділя, 16 грудня 2018 08:54

Предмет, структура і задачі політологіі. Місце політології в системі суспільних наук. Функції, принципи та методи політологіі. Підвищення ролі і значення науки про політику в сучасному Українському суспільстві.

Завантажити прикріплення:

МЕТОДИЧКА ПО СОЦИОЛОГИИ 2011 Плани семинарських занять

  • Останнє редагування Неділя, 16 грудня 2018 08:47

Соціологія вивчає соціальне життя, соціальні зміни і події в суспільстві, з якими люди постійно стикаються. Як наука вона унікальна тим, що з’ясовує місце і функції кожного соціального явища і процесу в межах суспільного цілого, допомагає людям зрозуміти обставини життя і знайти потрібні орієнтири.

Завантажити прикріплення:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної роботи студентів із соціології

  • Останнє редагування Неділя, 16 грудня 2018 08:45

Методичні рекомендації мають на меті закріпити знання студентів із соціології, що отримані під час лекційних занять, а також розвинути навички самостійної роботи. Складаються з дев‘яти  тем, до кожної з яких пропонується перелік ключових понять, окреслені основні питання, викладений короткий зміст лекції, наведені питання для самоперевірки, тестові вправи, завдання для самостійної роботи, теми для повідомлень та рекомендована література. Методичні рекомендації пропонується використовувати при підготовці до практичних занять, написання рефератів, робіт із соціологічної проблематики

Методичні рек для магістрів 2018

  • Останнє редагування Вівторок, 11 грудня 2018 17:58

         Програма та методичні рекомендації для  підготовки до семінарських занять, самостійної роботи  написання реферату і  складання  іспиту з навчальної дисципліни «Філософія»  для магістрів  усіх спеціальностей

Завантажити прикріплення:

Методические указания к самостоятельному изучению курса Социология

  • Останнє редагування Вівторок, 11 грудня 2018 17:56

Динамизм и интенсивное развитие современной общественной жизни требуют постоянного анализа и обобщения социальных явлений и факторов, включения полученных научных результатов в учебный процесс. Освоение будущими специалистами основных социологических категорий и теорий должно стать важной составной частью их общего профессионального образования, что будет способствовать более глубокому пониманию ими социальной действительности и поможет определить свое место в ней, сформировать активную общественную позицию.

Методические указания к самостоятельному изучению курса Политологии для русскоязычных и иностранных студентов Маркозова 2014

  • Останнє редагування Вівторок, 11 грудня 2018 17:52

Методические указания к самостоятельному изучению курса политологии для русскоязычных и иностранных студентов составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Политология».