Філології

Мова для всіх

  • Останнє редагування Понеділок, 26 жовтня 2015 13:10

Частина 2

Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів підготовчого факультету. Частина II. / Резван О.О., Моргунова Н.С. – Харків, ХНАДУ, 2007. 

Призначений для використання на початковому етапі навчання української мови як іноземної на підготовчих факультетах вузів України, а також може бути використаний для різних форм курсового навчання. 

Завантажити прикріплення:

Мова для всіх

  • Останнє редагування Понеділок, 26 жовтня 2015 13:14

Частина 1

Навчальний посібник з української мови для іноземних студентів підготовчого факультету. Частина 1.  /  Моргунова Н.С., Резван О.О.  –Харків, ХНАДУ, 2006. –  82 с. 

Призначено для використання на початковому етапі навчання української мови як іноземної на підготовчих факультетах внз України, а також може бути використано для різних форм курсового навчання.

Завантажити прикріплення:

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

  • Останнє редагування П'ятниця, 12 червня 2015 12:47

Сборник учебных стихов и занимательных материалов по русскому языку для учебной и внеаудиторной работы с иностранными учащимися. (Пособие для преподавателей).

Составители: Доценко Т.Г., Кальниченко Н.Н. – Харьков, 2008. – с.                

Пособие «Учение с увлечением» предназначено для преподавателей РКИ, работающих на подготовительных и основных факультетах.

Цель пособия – оказать помощь преподавателям в организации учебной и воспитательной работы с иностранными студентами (преимущественно довузовской подготовки) посредством занимательности собранных материалов, повышающих уровень мотивации обучения языку.

Завантажити прикріплення:

ГЛОБУС. Практический курс ч.1

  • Останнє редагування Середа, 18 лютого 2015 09:35

Додаткова інформація

Завантажити прикріплення:

ХАРКІВ. ПЕРШІ КРОКИ

  • Останнє редагування П'ятниця, 12 червня 2015 12:38

Навчальний посібник з читання за матеріалами місцевого країнознавства для іноземних студентів.

Тараненко В.В., Солодова Л.Є., Доценко Т.Г. – Харків, 2011. – 140 с.

Навчальний посібник “Харків. Перші кроки” призначений для іноземних студентів, які навчаються на підготовчих факультетах вищих навчальних закладів України, а також на короткострокових мовних курсах.               

Мета посібника – підготувати студентів до сприйняття змісту екскурсій Харковом, надати країнознавчу інформацію про місто, розширити лексичний запас учнів.                                                               

Завантажити прикріплення: