Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Показати матеріали по тегу: Машлякевич АО

ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка галузевих комплексів» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни "Економіка галузевих комплексів" підготовки бакалавра в галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

Тестові завдання та задачі з дисципліни ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» спеціальність Економіка підприємства

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

Тестові завдання та задачі з дисципліни ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» спеціальність Економіка підприємства

Додаткова інформація

ЛІЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ

Розглянуто питання стосовно формування та функціонування механізмів розвитку лізингових відносин у аграрній сфері. Розроблено концепцію формування лізингового механізму у формі інтегрованої структури – між фірмового стратегічного альянсу аграрного лізингу. Удосконалено систему оптимальних критеріїв вибору найбільш ефективного варіанта лізингового проекту, систему організації фінансування лізингу сільгосптехніки з використанням коштів державного бюджету тощо.

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ

Конспект лекцій з дисципліни "ЕКОНОМІКА ГАЛУЗЕВИХ КОМПЛЕКСІВ" галузь знань 0305 – «Економіка та підприємництво» напрям підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства» спеціальність Економіка підприємства

Додаткова інформація