Хімії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи магістра для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Додаткова інформація

  • Автор Шевченко І.Ю.

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

  • Останнє редагування Понеділок, 13 січня 2020 09:56

Монографію присвячено розробленню теоретично-методологічних і концептуальних засад регулювання розвитку автомобілебудування України. У першому розділі монографії розкрито теоретичні засади регулювання розвитку автомобілебудування на основі забезпечення конкурентоспроможності автовиробників: доповнено категоріально-понятійний апарат регулювання розвитку автомобілебудування авторськими трактуваннями понять «конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування», «конкурентоспроможність продукції підприємства автомобілебудування», «конкурентний потенціал підприємства автомобілебудування»; розроблено сферичну модель формування конкурентоспроможності автовиробників; удосконалено класифікацію факторів конкурентоспроможності автомобілебудівної підгалузі; охарактеризовано механізм державного регулювання розвитку автомобільної промисловості в Україні; запропоновано гармонізаційну модель формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Другий розділ монографії містить методично-прикладні засади оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств у контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування: розроблено методику оцінювання конкурентоспроможності автовиробників як основу для формування державної стратегії розвитку автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу; здійснено оцінку конкурентоспроможності та розвитку підприємств легкового автомобілебудування, вантажного автомобілебудування та автобусобудування України в період 2013-2017 рр. У третьому розділі монографії представлено методологічні основи формування державної стратегії розвитку автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу: здійснено SWOT-аналіз розвитку автомобілебудівної підгалузі України та виділено базові стратегії розвитку вітчизняної автомобільної промисловості; розроблено матрицю стратегій розвитку автомобілебудівних підприємств; сформовано уніфіковану модель еволюції методології державного регулювання розвитку автомобілебудування в країнах світу та ідентифіковано пріоритетні заходи державного протекціонізму вітчизняної автомобілебудівної підгалузі; складено алгоритм гармонізації елементів моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Четвертий розділ монографії присвячено концептуальним засадам державного регулювання розвитку автомобілебудування: ідентифіковано імперативні положення Стратегії розвитку автомобілебудування України на засадах гармонізаційного підходу; доповнено методологічне підґрунтя кадрового забезпечення розвитку автомобільної промисловості; висвітлено регіональні особливості регулювання розвитку автомобілебудівного комплексу; узагальнено вітчизняний досвід державного програмування розвитку автомобілебудування та розроблено рекомендації зі структурного та змістовного удосконалення програмних документів у сфері автомобільної промисловості.

Додаткова інформація

  • Автор Шевченко І.Ю.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів заочної форми навчання спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 

Додаткова інформація

  • Дисципліна Економіка підприємства
  • Автор Шевченко І.Ю.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА (ШИФР М)

  • Останнє редагування Понеділок, 13 січня 2020 09:34

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів заочної форми навчання спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» 

Додаткова інформація

  • Дисципліна Економіка підприємства
  • Автор Шевченко І.Ю.
Завантажити прикріплення:
Підписатися на цей канал RSS