Економіки і підприємництва

ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ СТАРТАП-ПРОЄКТАМИ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів «Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами» для студ. cпеціальностей: 051 – «Економіка», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» усіх форм навч. 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами
 • Автор Приходько Д.О.
Завантажити прикріплення:

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: «Антикризове управління» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»

Додаткова інформація

 • Дисципліна Антикризове управління
 • Автор Онісіфорова В.Ю.
Завантажити прикріплення:

ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни: «Основи маркетингу» для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання для галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальністю 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Основи маркетингу
 • Автор Поясник Г.В., Лушнікова О.М.
Завантажити прикріплення:

ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни: «Планування і контроль на підприємстві» для студентів денної форми навчання спеціальності 051 «Економіка» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Планування і контроль на підприємстві
 • Автор Блага В.В.
Завантажити прикріплення:

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Соціальна відповідальність» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 071 «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» усіх форм навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Соціальна відповідальність
 • Автор Бабайлов В.К.
Завантажити прикріплення:

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Проектний аналіз» для студентів денної, заочної та дистанційної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Проектний аналіз
 • Автор Шершенюк О.М., Кирчата І.М.
Завантажити прикріплення:

БЮДЖЕТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: «Бюджетування суб’єктів підприємництва» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Бюджетування суб’єктів підприємництва
 • Автор Онісіфорова В.Ю,
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни: «Економіка будівництва» для студентів денної форми навчання галузь знань 19 «Будівництво та архітектура» напрям підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка будівництва
 • Автор Онісіфорова В.Ю., Токар І.І.
Завантажити прикріплення:

МАКРОЕКОНОМІКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни: «Макроекономіка» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Макроекономіка
 • Автор Онісіфорова В.Ю.
Завантажити прикріплення:

МАКРОЕКОНОМІКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни: «Макроекономіка» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Макроекономіка
 • Автор Онісіфорова В.Ю.
Завантажити прикріплення:

МАКРОЕКОНОМІКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни: «Макроекономіка» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Макроекономіка
 • Автор Онісіфорова В.Ю.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка транспорту» для студентів денної форми навчання галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті) 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка транспорту
 • Автор Кирчата І.М.
Завантажити прикріплення:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ МАГІСТРА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломної роботи магістра для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Додаткова інформація

 • Автор Шевченко І.Ю.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна теорія» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економічна теорія
 • Автор Шершенюк О.М.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна теорія» для студентів спеціальностей 131 «Прикладна механіка»; 133 «Галузеве машинобудування» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економічна теорія
 • Автор Шершенюк О.М.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна теорія» для студентів спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; 142 «Енергетичне машинобудування» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економічна теорія
 • Автор Шершенюк О.М.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Економічна теорія» для студентів спеціальностей «015.13 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»; 015.20 «Професійна освіта. Транспорт» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економічна теорія
 • Автор Шершенюк О.М.
Завантажити прикріплення:

ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Основи підприємництва» для студентів спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Основи підприємництва
 • Автор Бережний В.М., Шершенюк О.М.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 132 «Матеріалознавство» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка підприємства
 • Автор Шевченко І.Ю.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка підприємства
 • Автор Шевченко І.Ю.
Завантажити прикріплення: