Економіки і підприємництва

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів всіх форм навчання спеціальності 051 «Економіка» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Стратегічне управління підприємством
 • Автор Іванілов О.С., Деділова Т.В.
Завантажити прикріплення:

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Стратегічне управління підприємством» для студентів всіх форм навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Стратегічне управління підприємством
 • Автор Іванілов О.С., Деділова Т.В.
Завантажити прикріплення:

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва» для студентів спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльності»

Додаткова інформація

 • Дисципліна Організація виробництва
 • Автор Іванілов О.С., Кирчата І.М.
Завантажити прикріплення:

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Управління витратами» для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація

 • Дисципліна Управління витратами
 • Автор Блага В.В.
Завантажити прикріплення:

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Національна економіка» для підготовки бакалаврів галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», спеціальності: 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація

 • Дисципліна Національна економіка
 • Автор Блага В.В.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС

 • Останнє редагування Четвер, 31 січня 2019 19:52

Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.050101 – «Комп’ютерні науки» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка і бізнес
 • Автор Левченко Я.С.
Завантажити прикріплення:

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: «Аналіз господарської діяльності» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація

 • Дисципліна Аналіз господарської діяльності
 • Автор Онісіфорова В.Ю., Токар І.І.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни: «Економіка будівництва та експлуатації автомобільних доріг» для студентів галузі знань «19 Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка будівництва та експлуатації автомобільних доріг
 • Автор Онісіфорова В.Ю., Токар І.І.
Завантажити прикріплення:

МАРКЕТИНГ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 292 – «Міжнародні економічні відносини» (галузь знань 29 – «Міжнародні відносини») денної та заочної форм навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Маркетинг
 • Автор Приходько Д.О.
Завантажити прикріплення:

МАРКЕТИНГ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 6.030509 – «Облік та аудит» (галузь знань 0305 – «Економіка і підприємництво») денної та заочної форм навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Маркетинг
 • Автор Приходько Д.О.
Завантажити прикріплення:

МАРКЕТИНГ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» (галузь знань 07 – «Управління та адміністрування») денної та заочної форм навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Маркетинг
 • Автор Приходько Д.О.
Завантажити прикріплення:

МАРКЕТИНГ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» для студентів спеціальності 073 – «Менеджмент» (галузь знань 07 – «Управління та адміністрування») денної та заочної форм навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Маркетинг
 • Автор Приходько Д.О.
Завантажити прикріплення:

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Регіональна економіка» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Регіональна економіка
 • Автор Шевченко І.Ю.
Завантажити прикріплення:

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методические указания к самостоятельной работе студентов по дисциплине «Региональная экономика» для студентов дневной и заочной формы обучения специальности 292 «Международные экономические отношения» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Региональная экономика
 • Автор Шевченко И.Ю.
Завантажити прикріплення:

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ПРАКТИКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до техніко-економічної практики для студентів спеціальності 051 – «Економіка», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної форм навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Техніко-економічна практика
 • Автор Поясник Г.В., Близнюк А.О.
Завантажити прикріплення:

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ПРАКТИКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до техніко-економічної практики для студентів спеціальності 051 – «Економіка», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форм навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Техніко-економічна практика
 • Автор Поясник Г.В., Близнюк А.О.
Завантажити прикріплення:

ВИРОБНИЧА ТА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до виробничої та переддипломної практики для студентів спеціальності 051 – «Економіка», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форми навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Виробнича та переддипломна практика
 • Автор Поясник Г.В., Левченко Я.С.
Завантажити прикріплення:

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки до виробничої практики для студентів спеціальності 051 – «Економіка», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» заочної форми навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Виробнича практика
 • Автор Поясник Г.В., Прокопенко М.В.
Завантажити прикріплення:

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

 • Останнє редагування Понеділок, 04 червня 2018 19:18

Методичні вказівки до виробничої практики для студентів спеціальності 051 – «Економіка», 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Виробнича практика
 • Автор Поясник Г.В., Прокопенко М.В.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА ТА МАРКЕТИНГ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка підприємства та маркетинг» для студентів денної форми навчання галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Професійна освіта. Транспорт» 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка підприємства та маркетинг
 • Автор Лисенко А.О.
Завантажити прикріплення: