Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Показати матеріали по тегу: Солопун НМ

ІНВЕСТИЦІЇ

Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиції» підготовки бакалавра в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» за освітньою програмою «Економіка» 

Додаткова інформація

ІНВЕСТИЦІЇ

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Інвестиції» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»

Додаткова інформація

ІНВЕСТИЦІЇ

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інвестиції» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» 

Додаткова інформація

ІНВЕСТИЦІЇ

Тестові завдання з дисципліни «Інвестиції» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» 

Додаткова інформація

Менеджмент транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності» для студентів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка» усіх форм навчання

Додаткова інформація

Менеджмент персоналу

Методичні вказівки до практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент персоналу» для студентів спеціальності 8.03050301 «Міжнародна економіка»

Додаткова інформація