Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Показати матеріали по тегу: Онісіфорова ВЮ

МАКРОЕКОНОМІКА

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни: «Макроекономіка» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Додаткова інформація

МАКРОЕКОНОМІКА

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни: «Макроекономіка» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

МАКРОЕКОНОМІКА

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни: «Макроекономіка» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» 

Додаткова інформація

БЮДЖЕТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Тестові завдання з дисципліни: «Бюджетування суб’єктів підприємництва» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

БЮДЖЕТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Робоча програма навчальної дисципліни «Бюджетування суб’єктів підприємництва» підготовки бакалавра в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

БЮДЖЕТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни: «Бюджетування суб’єктів підприємництва» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація

БЮДЖЕТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни: «Бюджетування суб’єктів підприємництва» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

Тестові завдання з дисципліни: «Економіка будівництва» для студентів денної форми навчання галузь знань 19 «Будівництво та архітектура» напрям підготовки 192 – «Будівництво та цивільна інженерія»

Додаткова інформація

МАКРОЕКОНОМІКА

Тестові завдання з дисципліни: «Макроекономіка» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

МАКРОЕКОНОМІКА

Тестові завдання з дисципліни: «Макроекономіка» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» 

Додаткова інформація