Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Показати матеріали по тегу: Онісіфорова ВЮ

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка будівництва» підготовки бакалаврів в галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за освітньою програмою «Транспортне будівництво та цивільна інженерія» 

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка будівництва» підготовки бакалаврів в галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» напрям підготовки 6.060101 «Будівництво» 

Додаткова інформація

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни: «Аналіз господарської діяльності» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»  та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» підготовки бакалавра в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 Управління та адміністрування спеціальності 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА І ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка будівництва і експлуатації» автомобільних доріг і аеродромів підготовки бакалавр в галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» напрям підготовки 6.060101 «Будівництво» 

Додаткова інформація

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Робоча програма навчальної дисципліни «Економічне управління підприємством» підготовки магістра в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» за освітньою програмою «Економіка»

Додаткова інформація

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тестові завдання з дисципліни: «Аналіз господарської діяльності» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація

ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни: «Економічне управління підприємством» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни: «Економіка будівництва та експлуатації автомобільних доріг»

для студентів напряму підготовки 6.060101– «Будівництво»

Додаткова інформація