Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Показати матеріали по тегу: Левченко ЯС

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Робоча програма навчальної дисципліни «Транспортне підприємництво» підготовки бакалавра в галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» спеціальності 076 –«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка підприємства» підготовки бакалавра в галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Облік і оподаткування» 

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і бізнес» підготовки бакалавра в галузі знань 12 – «Інформаційні технології» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні  науки  та  інформаційні технології» за освітньою програмою «Програмне забезпечення систем. Інформаційні управляючі системи і технології»

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС

Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.505101 – «Комп’ютерні науки» 

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС

Скорочений конспект лекцій з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.505101 – «Комп’ютерні науки» 

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС

Робоча програма навчальної дисципліни «Економіка і бізнес» підготовки бакалаврів в галузі знань 0501 – «Інформатика та обчислювальна техніка» спеціальності 6.050101 – «Комп’ютерні науки» 

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС

Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.050101 – «Комп’ютерні науки» 

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС

Тестові завдання з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.050101 – «Комп’ютерні науки»

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Економіка і бізнес» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 6.050101 – «Комп’ютерні науки» 

Додаткова інформація

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Програма навчальної дисципліни «Транспортне підприємництво» підготовки бакалаврів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування» спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація