Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Показати матеріали по тегу: Козачок ЛМ

Методичні вказівки з дисципліни "Моделювання систем"

Методичні вказівки з дисципліни "Моделювання систем" для студентів спеціальностей 121 "Програмна інженерія" та 122 "Комп'ютерні науки".

Розділ "Формування дискретних сигналів"

Укладачі: проф. Колодяжний В.М., ст викладач Козачок Л.М.

Додаткова інформація

Методичні вказівки з дисципліни "Вища математика".

Розділ 5. Диференціальне числення функції однієї змінної.

Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.010104 "Професійна освіта. Транспорт".

Автор: ст. викладач Козачок Л. М.

Додаткова інформація

Методичні вказівки з дисципліни "Вища математика".

Розділ 7. Інтегральне числення функції однієї змінної.

Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.010104 "Професійна освіта. Транспорт".

Автор: ст. викладач Козачок Л. М.

Додаткова інформація

Конспект лекцій з дисциліни "Вища математика".

ст. викладач Козачок Л.М.

Розділ 3. Введення в математичний аналіз.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностей 015.20 "Професійна освіта (транспорт)" та 015.13 " Професійна освіта (метрологія, стандартизація та сертифікація)".

Додаткова інформація

Конспект лекцій з дисциліни "Вища математика".

ст. викладач Козачок Л.М.

Розділ 2. Аналітична геометрія.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностей 015.20 "Професійна освіта (транспорт)" та 015.13 " Професійна освіта (метрологія, стандартизація та сертифікація)".

Додаткова інформація

Конспект лекцій з дисципліни "Вища математика".

ст. викладач Козачок Л.М.

Розділ 1. Лінійна та векторна алгебра.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальностей 015.20 "Професійна освіта (транспорт)" та 015.13 " Професійна освіта (метрологія, стандартизація та сертифікація)".

Додаткова інформація

Методичні вказівки з дисципліни "Вища математика".

Розділ 9. Теорія функцій комплексного змінного.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.010104 "Професійна освіта. Транспорт".

Автор: ст. викладач Козачок Л. М.

Додаткова інформація

Конспект лекцій з дисципліни "Вища математика".

Розділ 11. Математична статистика.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.010104 "Професійна освіта. Транспорт".

Додаткова інформація

Конспект лекцій з дисципліни "Вища математика".

Розділ 9. Теорія функцій комплексного змінного.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.010104 "Професійна освіта. Транспорт".

Додаткова інформація

Конспект лекцій по дисципліні "Вища математика".

Розділ 7. Интегрування функцій декількох змінних.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.010104 "Професійна освіта. Транспорт".

Додаткова інформація