Інформатики і прикладної математики

Методичні вказівки з дисципліни "Емпіричні методи програмної інженерії"

 • Останнє редагування Вівторок, 27 жовтня 2020 10:49

для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 121 "Інженерія програмного забезпечення" механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Розділ. Основи роботи з R. Обробка статистичних даних.

Старший викладач Козачок Л. М.

Завантажити прикріплення:

Методичні вказівки з дисципліни "Теорія ймовірностей та випадкові процеси"

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

для студентів денної форми навчання спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 122 "Комп'ютерні науки" механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Розділ. Випадкові величини. Дискретні випадкові величини. Числові характеристики випадкових величин.

Старший викладач Козачок Л. М.

Завантажити прикріплення:

Методичні вказівки з дисципліни "Теорія ймовірностей та випадкові процеси"

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

для студентів денної форми навчання спеціальностей 121 "Інженерія програмного забезпечення" та 122 "Комп'ютерні науки" механічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Розділ. Випадкові величини. Дискретні випадкові величини. Числові характеристики випадкових величин.

Старший викладач Козачок Л. М.

Завантажити прикріплення:

Методичні вказівки з дисципліни "Вища математика".

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Розділ 5. Диференціальне числення функції однієї змінної.

Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.010104 "Професійна освіта. Транспорт".

Автор: ст. викладач Козачок Л. М.

Завантажити прикріплення:

Методичні вказівки з дисципліни "Вища математика".

 • Останнє редагування Четвер, 27 квітня 2017 12:37

Розділ 7. Інтегральне числення функції однієї змінної.

Методичні вказівки до практичних занять для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.010104 "Професійна освіта. Транспорт".

Автор: ст. викладач Козачок Л. М.

Завантажити прикріплення:

Методичні вказівки з дисципліни "Вища математика".

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Розділ 11. Математична статистика.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.010104 "Професійна освіта. Транспорт".

Автор: ст. викладач Козачок Л. М.

Методичні вказівки з дисципліни "Вища математика".

 • Останнє редагування П'ятниця, 10 червня 2016 12:22

Розділ 10. Теорія йомовірностей.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.010104 "Професійна освіта. Транспорт".

Автор: ст. викладач Козачок Л. М.

Методичні вказівки з дисципліни "Вища математика".

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Розділ 9. Теорія функцій комплексного змінного.

Конспект лекцій для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.010104 "Професійна освіта. Транспорт".

Автор: ст. викладач Козачок Л. М.

Методичні вказівки з дисципліни "Імітаційне моделювання".

 • Останнє редагування Вівторок, 03 листопада 2015 11:27

Методичні вказівки з дисцмпліни "Імітаційне моделювання" до виконання завдань практичних робіт для студентів факультету транспортних систем денної форми навчання.

Розділ 3. Теорія масового обслуговування.

Методичні вказівки з дисципліни "Імітаційне моделювання".

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки з дисцмпліни "Імітаційне моделювання" до виконання завдань практичних робіт для студентів факультету транспортних систем денної форми навчання.

Розділ 2. Управління виробництвом, транспортом та запасами ресурсів.

Методичні вказівки з дисципліни "Імітаційне моделювання".

 • Останнє редагування Вівторок, 03 листопада 2015 11:19

Методичні вказівки з дисцмпліни "Імітаційне моделювання" до виконання завдань практичних робіт для студентів факультету транспортних систем денної форми навчання.

Розділ 1. Транспортні потоки при рішенні транспортних задач.

Методичні вказівки з вищої математики (II курс, 3-й семестр).

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Методичні вказівки з дисципліни вища математика "Диференціальні рівняння"

для студентів 2-го курсу всіх спеціальностей факультету КТ та мехатроніки.

Укладач Вербицький В.І.

Методичні вказівки з "Вищої математики" (II курс, 3-й семестр).

 • Останнє редагування Вівторок, 13 жовтня 2015 20:44

Методичні вказівки до виконання типових завдань з вищої математики “Числові та степеневі ряди” для студентів 2-го курсу всіх спеціальностей.

Укладачі Вербицький В.І., Кабанов К.І., Тропіна А.А.- Харків. ХНАДУ.

Пакет комплексних контрольних робіт

 • Останнє редагування Четвер, 27 лютого 2014 15:26

Скрипіна І.В.
Пакет комплексних контрольних робіт з дисципліни "Комп'ютерна техніка і програмування" за напрямком підготовки 6.070101 "Транспортні технології (за видами транспорту)"

Завантажити прикріплення: