Економіки і підприємництва

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи менеджменту та підприємництва» для студентів денної та заочної форм навчання підготовки бакалаврів галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» кваліфікації бакалавр з автомобільного транспорту 

Останнє редагуванняСереда, 29 листопада 2017 22:22

Додаткова інформація

  • Дисципліна: Основи менеджменту та підприємництва
  • Автор: Бабайлов В.К.