Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Кафедра мовної підготовки

Кафедра мовної підготовки

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна»

галузь знань                       

12 Інформаційні технології

13 Механічна інженерія

15 Автоматизація та приладобудування

спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Компютерні науки та інформаційні технології

133  Галузеве машинобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна»

галузь знань                     

19 Архітектура та будівництво

10 Природничі науки

спеціальності                    

192  Будівництво та цивільна інженерія

192.01 Промислове та цивільне будівництво

192.03 Мости і транспортні тунелі

192.04 Технологія будівельних конструкцій, виробів і металів

192.07 Автомобільні дороги та аеродроми

193 Геодезія та землеустрій

101 Екологія

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна»

галузь знань                       

14 Електрична інженерія

27 Транспорт

спеціальність                       

141 Електроенергетика, електротехніка і  електромеханіка

274 Автомобільний транспорт

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна»

галузь знань               

05 Соціальна та поведінкові науки

07  Управління та адміністрування

спеціальність              

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова

діяльність

Підписатися на цей канал RSS