Мовної підготовки

Ви тутФайловий архів ХНАДУ»Підготовки іноземних громадян»Мовної підготовки»Робочі програми»Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна»

Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова як іноземна»

галузь знань                       

12 Інформаційні технології

13 Механічна інженерія

15 Автоматизація та приладобудування

спеціальність

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Компютерні науки та інформаційні технології

133  Галузеве машинобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Додаткова інформація

  • Дисципліна: Українська мова як іноземна
  • Курс: 1-2
  • Автор: Моргунова Н.С., Семененко І.Є., Кісіль Л.М.