Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Каф. Філософії та педагогіки професійної підготовки

Каф. Філософії та педагогіки професійної підготовки

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ - ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ У ЗВО УКРАЇНИ - 2021

Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України – 2020: збірник наукових статей Всеукраїнського науково-практичного семінару 20 листопада 2020 р. ХНАДУ. – Харків: ХНАДУ, 2021 р. - 101 с.

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України» присвячено 90-річчю від дня заснування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. До збірника увійшли актуальні дослідження науковців, аспірантів та магістрантів, присвячені проблемам філософії, філософії науки, психології, педагогіки професійної підготовки.

РОБОЧА ПРОГРАМА Соціологічні аспекти науково-прикладних досліджень - Доктор філософії - 2018

РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни Соціологічні аспекти науково-прикладних досліджень
підготовки Доктор філософії
в галузі знань 27 «Транспорт»
спеціальності 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)
за освітньою програмою Транспортні системи

РОБОЧА ПРОГРАМА Історія і філософія техніки і технології (Історія і філософія науки) - Доктор філософії - 2018

РОБОЧА  ПРОГРАМА 

навчальної дисципліни  Історія і філософія техніки і технології (Історія і  філософія науки)  
підготовки Доктор філософії  
в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»,10 «Природничі науки»,12 «Інформаційні технології», 13 «Механічна інженерія», 14 «Електрична інженерія», 19 «Архітектура та будівництво», 27 «Транспорт»  
спеціальності 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 101 «Екологія», 122 «Комп’ютерні науки», 132 «Матеріалознавство»,  133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія»,  274 «Автомобільний транспорт»,  275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)  
за освітньою програмою Економіка, Менеджмент, Екологічна безпека, Комп’ютерні науки, Матеріалознавство, Галузеве машинобудування, Енергомашинобудування, Будівництво та цивільна інженерія, Автомобільний транспорт, Транспортні системи  

Психологія управління - Бондаренко В.В. Підручник. – Харків 2020

Бондаренко В.В. Психологія управління: Підручник.
У підручнику викладено теоретико-методологічні основи психології управління, головну увагу приділено психологічним проблемам і явищам, які мають місце у сфері управління, розглянуто психологічні причини, що лежать в основі зниження ефективності діяльності керівника. Матеріали підручника сприяють формуванню психологічної управлінської культури керівника, що дозволяє ефективно здійснювати організаційно-управлінську діяльність у професійній сфері діяльності. Підручник може бути корисним студентам, магістрам і аспірантам технічних закладів вищої освіти, майбутня професійна діяльність яких буде пов’язана з управлінською діяльністю.

Навчальний посібник РИТОРИКА - В.В. Бондаренко

Навчальний посібник РИТОРИКА - В.В. Бондаренко.

Навчальний посібник з риторики призначений для майбутніх інженерів-педагогів, магістрів, молодих викладачів і аспірантів вищих технічних навчальних закладів освіти. Оволодіння зазначеним курсом лекцій сприятиме формуванню практичних навичок публічних виступів перед студентською аудиторією, на наукових конференціях чи симпозіумах, проведенню ділових бесід. Знання правил і прийомів риторики дозволить досягти успіху у професійній діяльності.

Підписатися на цей канал RSS