Хімії

Каф. ІКГ

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" (1АА, АД, АПМ, бакалавр, 2018)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія», 
14 «Електрична інженерія»;
Спеціальність: 131 «Прикладна механіка», 
133 «Галузеве машинобудування», 
142  «Енергетичне машинобудування»
За освітньою програмою:

«Прикладна механіка»

«Автомобілебудування»

«Енергетичне машинобудування»

Шифр:  2018 рік
Кількість кредитів: 8
Семестр навчання: 1,2,3
Розробник: доц. О.В. Архіпов

 

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" (1А, бакалавр, 2018)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 27 «Транспорт»;
Спеціальність: 274 «Автомобільний транспорт»
Спеціалізація: «Автомобільний транспорт»
Шифр: 2018 рік
Кількість кредитів: 9
Семестр навчання: 1,2,3
Розробник: доц. О.В. Архіпов

Програма навчальної дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка" (1АЕ, бакалавр, 2018)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»;
Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
мова навчання: державна
Шифр:  2018 рік
Кількість кредитів: 4
Семестр навчання: 2
Розробник: доц. Н.М. Подригало

Програма навчальної дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка" (1Т, бакалавр, 2018)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 27 «Транспорт»;
Спеціальність: 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)
Шифр: 2018 рік
за освітньою програмою «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)
мова навчання державна
Кількість кредитів: 3
Семестр навчання: 2
Розробник: доц. О.А. Єрмакова

 

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" (1МС бакалавр)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність:

132 «Матеріалознавтсво»

Шифр:  2018 рік
Кількість кредитів: 7
Семестр навчання: 1, 2
Розробник: доц. О.А. Єрмакова

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" (1М бакалавр)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність:

133 «Галузеве машинобудування»

Шифр:  2018 рік
Кількість кредитів: 7
Семестр навчання: 1, 2
Розробник: доц. О.А. Єрмакова

Підписатися на цей канал RSS