Хімії

Каф. ІКГ

Матеріали для дистанційного навчання потоку Т1

  • МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к самостоятельной работе по начертательной геометрии и компьютерной графике для студентов факультета транспортных систем (адаптированные для иностранных студентов)
    Методические указания к выполнению заданий

Програма навчальної дисципліни "Комп'ютерна графіка" 2М, МС, 3М бакалавр, 2019

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність:

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

Шифр:  2019 рік
Кількість кредитів: 7,95
Семестр навчання: 3,4,5,6 
Розробник: доц. Єрмакова О.А.

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" 1Мт, МСт, бакалавр, 2019

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність:

133 Галузеве машинобудування

132 Матеріалознавство

Шифр:  2019 рік
Кількість кредитів: 4
Семестр навчання: 1
Розробник: доц. Єрмакова О.А.

Програма навчальної дисципліни "Комп'ютерна графіка" 4Мт, бакалавр, 2019

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність:

133 Галузеве машинобудування

Шифр:  2019 рік
Кількість кредитів: 2,5
Семестр навчання:
Розробник: доц. Єрмакова О.А.

Програма навчальної дисципліни "Технології комп’ютерного проектування" 2МК (1МК), бакалавр, 2019

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність:

122 «Комп’ютерні науки»

Шифр:  2019 рік
Кількість кредитів: 4
Семестр навчання: 3 (2)
Розробник: проф. Черніков О. В.

Програма навчальної дисципліни "Технології комп’ютерного проектування" (2МК (1МК), бакалавр, 2019)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
Спеціальність:

122 «Комп’ютерні науки»

Шифр:  2019 рік
Кількість кредитів: 4
Семестр навчання: 3 (2)
Розробник: проф. Черніков О.В.

ЗМІНИ до Програми навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" (1МАт, бакалавр)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»
Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
За освітньою програмою: «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Мова навчання: державна
Шифр: №  2019 рік
Кількість кредитів: 4
Семестр навчання: 1
Розробники: доц. Н.І. Грицина

Базова програма - за цим посиланням

ЗМІНИ до Програми навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка" (1МА, бакалавр)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»
Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
За освітньою програмою: «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»
Мова навчання: державна
Шифр: №  2019 рік
Кількість кредитів: 6
Семестр навчання: 1
Розробники: доц. Н.І. Грицина

Базова програма - за цим посиланням.

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" (1ММт, бакалавр, 2019)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 15 «Автоматизація та приладобудування»
Спеціальність:

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Шифр:  2019 рік
Кількість кредитів: 4
Семестр навчання: 1
Розробник: доц. Н. І. Грицина

Підписатися на цей канал RSS