Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Показати матеріали по тегу: Управління витратами

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Конспект лекцій з дисципліни «Управління витратами» для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Управління витратами» для підготовки бакалаврів галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», спеціальності: 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління витратами» підготовки бакалавра в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Робоча програма навчальної дисципліни «Управління витратами» підготовки бакалавра в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» за освітньою програмою «Економіка»

Додаткова інформація

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Конспект лекцій з дисципліни «Управління витратами» для студентів спеціальностей051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Управління витратами» для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління витратами» для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління витратами» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 

Додаткова інформація

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління витратами» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 

Додаткова інформація

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Управління витратами» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 

Додаткова інформація