Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Показати матеріали по тегу: Дмитрієв ІА, Шевченко ІЮ

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Навчальна  дисципліна  «Регіональна  економіка»  належить  до  циклу дисциплін  професійної  та  практичної  підготовки  бакалаврів  економічних спеціальностей.  Навчальний  посібник  призначений  для  проведення практичних занять і організації самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику передбачено формування студентами глосарію основних термінів з курсу «Регіональна економіка», надання відповідей на теоретичні питання та тестові  завдання,  вирішення  практичних  завдань.  Навчальний  посібник призначений для студентів закладів вищої освіти.  

 

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

1.       Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» (галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») (Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю.) – 2016 р.

Додаткова інформація

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 0305 - «Економіка та підприємництво»

Додаткова інформація