Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Показати матеріали по тегу: Єрмакова

Матеріали для дистанційного навчання потоку Т1

  • МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к самостоятельной работе по начертательной геометрии и компьютерной графике для студентов факультета транспортных систем (адаптированные для иностранных студентов)
    Методические указания к выполнению заданий

Додаткова інформація

Програма навчальної дисципліни "Комп'ютерна графіка" 2М, МС, 3М бакалавр, 2019

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність:

132 Матеріалознавство

133 Галузеве машинобудування

Шифр:  2019 рік
Кількість кредитів: 7,95
Семестр навчання: 3,4,5,6 
Розробник: доц. Єрмакова О.А.

Додаткова інформація

Програма навчальної дисципліни "Комп'ютерна графіка" 4Мт, бакалавр, 2019

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність:

133 Галузеве машинобудування

Шифр:  2019 рік
Кількість кредитів: 2,5
Семестр навчання:
Розробник: доц. Єрмакова О.А.

Додаткова інформація

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" 1Мт, МСт, бакалавр, 2019

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність:

133 Галузеве машинобудування

132 Матеріалознавство

Шифр:  2019 рік
Кількість кредитів: 4
Семестр навчання: 1
Розробник: доц. Єрмакова О.А.

Додаткова інформація

Програма навчальної дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка" (1Т, бакалавр, 2018)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 27 «Транспорт»;
Спеціальність: 275.03 «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)
Шифр: 2018 рік
за освітньою програмою «Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)
мова навчання державна
Кількість кредитів: 3
Семестр навчання: 2
Розробник: доц. О.А. Єрмакова

 

Додаткова інформація

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" (1М, MC бакалавр)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність:

133 «Галузеве машинобудування»

132 «Матеріалознавство»

Шифр: №10, 11  2017 року
Кількість кредитів: 7
Семестр навчання: 1, 2
Розробник: доц. О.А. Єрмакова

Додаткова інформація

Програма навчальної дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка" (1Т, бакалавр, 2016)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 27 «Транспорт»;
Спеціальність: 274, 275 «Транспортні технології»
Шифр: №9 2016 рік
Кількість кредитів: 3
Семестр навчання: 2
Розробник: доц. О.А. Єрмакова

 

Додаткова інформація

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" (1М, бакалавр, 2016)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»;
Напрям підготовки: 133 «Галузеве машинобудування»
Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»
Шифр: № 14 2016 рік
Кількість кредитів: 7
Семестр навчання: 1,2,3
Розробник: доц. О.А. Єрмакова

Додаткова інформація