Інженерної та комп’ютерної графіки

Ви тутФайловий архів ХНАДУ»Механічний факультет»Інженерної та комп’ютерної графіки»Робочі програми»Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" (1М, MC бакалавр)

Програма навчальної дисципліни "Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка" (1М, MC бакалавр)

Підготовка: бакалаврів
Галузь знань: 13 «Механічна інженерія»
Спеціальність:

133 «Галузеве машинобудування»

132 «Матеріалознавство»

Шифр: №10, 11  2017 року
Кількість кредитів: 7
Семестр навчання: 1, 2
Розробник: доц. О.А. Єрмакова
Останнє редагуванняП'ятниця, 01 грудня 2017 12:59