Двигунів внутрішнього згоряння

О.В. Грицюк ВИПРОБУВАННЯ ДВЗ

  • Останнє редагування Понеділок, 13 січня 2020 09:11

Навчальний посібник. Представлені методики визначення техніко-економічних показників автомобільного дизеля.

Завантажити прикріплення:

А.А. Прохоренко "Автоматическое регулирование двигателей внутреннего сгорания"

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

У навчальному посібнику розглянуті властивості двигунів як регульованих об'єктів,
докладно описані принципи дії різних регуляторів частоти обертання. Особливу увагу
приділено математичному опису та аналізу стійкості систем автоматичного регулюван-
ня дизеля.

Завантажити прикріплення:

Автомобільні двигуни

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Абрамчук Ф.І., Гутаревич Ю.Ф., Долганов К.Є.,Тимченко І.І.
Автомобільні двигуни: Підруч. для студентів спец. “Автомобілі та автомобільне господарство” вищ. навч. закладів. – К.: Арістей, 2004. –438 с.: іл. – Бібліогр.: с.432

ISBN 5-7768-0044-7

В підручнику викладено основи теорії, конструкції та розрахунку автомобільних двигунів. Розглядаються переважно чотиритактні поршневі двигуни внутрішнього згоряння і стисло їх можливі конкуренти на автомобільному транспорті – двотактні поршневі, газотурбінні, роторні, двигуни із зовнішнім підведенням теплоти та інші.
Підручник призначений для студентів спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”. Він може використовуватись в процесі навчання студентами інших спеціальностей, зокрема “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”, “Двигуни внутрішнього згоряння”, “Колісні та гусеничні транспортні засоби”, а також слухачами курсів підвищення кваліфікації та працівниками транспортних підприємств.

Додаткова інформація

  • Дисципліна Автомобільні двигуни
  • Курс 3
Завантажити прикріплення: