Відкрита лекція

Відкрита лекція Барун Марини Вікторівни, к.е.н., доцента кафедри екології з освітнього компоненту «Основи міжнародної еколого-економічної діяльності», яка відбудеться 6 квітня 2023 року о 13.25-15.00 на базі електронного курсу-ресурсу, розташованого на Навчальному сайті ХНАДУ за покликанням https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=2111  

Відкрита лекція

Відкрита лекція Сараєва Олексія Вікторовича, професора кафедри автомобілів ім. Гредескула А. Б., яка відбудиться 28.03.2023, в 11.40 - 13.15 з дисципліни «Автотехнічна експертиза» для студентів групи АА-41, спеціальності 133 галузеве машинобудування, ОП «Галузеве  машинобудування. Автомобілебудування» на платформі навчального сайту ХНАДУ

Відкрита лекція

8 березня 2022 року о 11.40 відбудеться відкрита лекція з дисципліни
«Технічна механіка» гр. Т-11-22, Т-12-22, Т-13-22 на тему:
«Кінематика. Складний рух»  (віддалено) за покликанням: https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=3350
Лектор: Воропай О. В.
Лекція буде проводитися у ZOOM: https://us04web.zoom.us/j/7781410201?pwd=dUZMSk13cERCUExwMkNSSnlNMndsdz09
Id: 778 141 0201
Code: 671886

Відкрита лекція

07 березня 2023 року об 11.40 відбудеться відкрите практичне заняття з дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”  гр. Т-11, на тему: “Types of Transportation. Sending & receiving. Modals.” (віддалено) за покликанням: https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=4143#section-0
Викладач: доц. Герасимчук Т.В.
Заняття буде проводитися у Google Meet:
https://meet.google.com/ctf-phqq-vjw

Відкрита лекція

22.02.2023 року о 8.00 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Технічна механіка» для групи АА-11мб на тему: "Статика. Зведення систем сил до найпростішого вигляду. Умови рівноваги" (віддалено) за покликанням: https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=3532 Лектор: Єгоров П.А.

Відкрита лекція

8 грудня 2022 року о 8.00 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Теоретична механіка» гр. Д-11-22, Д-12-22, ДМ-11-22 на тему: «Кінематика. Складний рух»  (віддалено) за покликанням: https://dl2022.khadi-kh.com/course/view.php?id=3493 Лектор: Воропай О. В.
Лекція буде проводитися у ZOOM: https://us04web.zoom.us/j/7781410201?pwd=dUZMSk13cERCUExwMkNSSnlNMndsdz09
Id: 778 141 0201
Code: 671886

Відкрита лекція

30.08.2022 об 09.45 відбудеться відкрита лекція з дисципліни "Організація міжнародних перевезень", для груп 4Т на тему: «Організація транспортних зв'язків між країнами»  ( віддалено) за посиланням: https://dl2022.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=332 Лектор: Орда О.О.

Відкрита лекція

13.06.2022 об 11.40 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Соціально-політологічні проблеми сучасного суспільства» , для груп 1Е, ЕА, ЕП,ЕПП на тему: «Політична система суспільства. Держава як основний елемент політичної системи» ( віддалено) за посиланням: https//dl2022.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=462 Лектор: Філіпенко Л.В.