Показова лекція

7 грудня 2017 року о 11:40 відбудеться показове семінарське заняття з дисципліни "Науково-дослдіна робота студента". (ауд. лаб. №9)
Тема: "Технологія наукових досліджень".
Лектор: доцент Волкова Т.В.

Відкрита лекція

11 грудня 2017 року о 12.30  відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Економіка підприємства» (ауд. С, корпус ФУБ)
Тема лекції: «Оплата праці персоналу підприємства» (Розділ 2, тема 8).
Лектор: Шевченко І.Ю.

Відкрита лекція

12.12.2017 року о 8.45 в ауд. 454е відбудеться відкрите заняття з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» в групі ЕП-11.
Тема заняття: «Дієслово. Пасивний стан всіх часів. Розмовна тема «Як пройти до …?» 
Викладач: доц. Новікова Євгенія Борисівна

Відкрита лекція

13 листопада 2017 року о 10:30 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Гроші та кредит»  на тему «Кредит в ринковій економіці» (ауд. 370). Лектор – ст.викл. Хорошилова І.О.

Відкрита лекція

15 листопада 2017 року о 9:45 відбудеться показова лекція з дисципліни «Організація навантажувально -розвантажувальних робіт»  на тему «Загальна характеристика складів»

(ауд. 230). Лектор – доц. Нефьодов В.М.

Відкрита лекція

22 листопада 2017 року о 9:45 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Митні операції»  на тему «Методи нетарифного регулювання» (ауд. 526). Лектор – доц. Потаман Н.В.

День кафедри Транспортні технології

1 листопада о 1510 в ауд. 177 (конф.зала ФПІГ) відбудеться відкрита лекція
на тему: «Застосування інтерактивних методів навчання при підготовці фахівців за спеціальністю «Транспортні технології»»
Програма Дня кафедри:
1.     «Досвід використання інтерактивних технологій навчання»- доповідач доц. Калініченко О.П.
2.     «Використання інноваційних підходів при викладанні курсу
«Організація навантажувально-розвантажувальних робіт» –доповідач доц. Северин О.О.
3.     «Застосування інтерактивних форм навчання студентів
на прикладі дисципліни «Стратегії розвитку транспорту»– доповідач доц. Вдовиченко В.О.
4.     «Думка студента: проблемні аспекти питання інтерактивності навчання студентів» -
доповідач ст. гр. Т-51 Іванушко А.Є.

Відкрита лекція

3 листопада 2017 року об 11:40 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Креслення»  на тему «Лінії та кути» (ауд. 210) корпус ФПІГ. Лектор – доц. Нікітіна Т.Б.

Відкрита лекція

26 жовтня 2017 року о 15:10 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Методи наукових досліджень»  на тему «Основы математической статистики» (ауд. 512). Лектор – доц.
Павленко О.В.

Показова лекція

13 жовтня 2017 року о 9:45 відбудеться показова лекція з дисципліни «Організація міжнародних перевезень» на тему «Міжнародні перевезення за системою МДП» (ауд. 526). Лектор – доц. Калініченко О.П.