Відкрита лекція

10.05.2022 року о 9.45 відбудеться відкрита лекція з дисципліни "Методи випробування та основи сертифікації транспортних засобів", група АА-41-18 на тему "Етапи сертифікації продукції" (віддалено) за посиланням https://dl2022.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=682 Лектор: Рижих Л.О.

Відкрита лекція

09.05.2022 року о 12.30 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Design of metal structures» для групи М-30-19 на тему: «Examples of using the Autodesk Inventor Frame Generator to calculate rod systems» (віддалено за допомогою онлайн-сервісу)

За посиланням https://dl2022.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2856

Лектор – доцент Рагулін В.М.

Відкрита лекція

06.05.2022 року о 9.45 відбудеться відкрита лекція з дисципліни "Теорія коливань в машинобудуванні", групи АА-41-18, АД-41-18, АД-36т1-19 на тему " Вимушені коливання з в'язким демпфуванням. Тримасова коливальна система транспортного засобу" (віддалено) за посиланням https://dl2022.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=680 Лектор: Леонтьєв Д.М.

Відкрита лекція

23 лютого 2022 року об 11:40 дистанційно за посиланням на базі dl.khadi.kharkov.ua та платформи Zoom: Ідентифікатор конференції 6192091654. Пароль 12345 для групи ТС-51-21 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Логістичне управління» на тему: «Класифікація ланцюгів постачань і рівнів каналу».
Посилання на конференцію https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/url/view.php?id=152570.
Лектор – доцент Птиця Н.В.

Відкрита лекція

25.02.2022 року о 10.30 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Транспортне підприємництво», група ЕПП-21-20 на тему «ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ТРАНСПОРТУ» (віддалено за допомогою онлайн-сервісу) за посиланням https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=766

Лектор - професор Левченко Я.С.

Відкрита лекція

24.02.2022 року о 10.30 відбудеться відкрита лекція  з дисципліни «Регіональна економіка», група ЕП-21-20 на тему «ПРИНЦИПИ, ФАКТОРИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» (віддалено за допомогою онлайн-сервісу) за посиланням https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2087

Лектор - завідувач кафедри економіки і підприємництва, доцент Дмитрієва О. І.

Відкрита лекція

7 лютого 2022 року о 13:25 в аудиторії 222 відбудеться відкрите заняття доцента кафедри мовної підготовки Уварової Т.Ю. з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» на тему «Анотування текстів зі спеціальності» для групи А-28.

Відкрита лекція

31 січня о 11:40 (ауд. 354) відбудеться відкрита лекція з дисципліни "Картографія" для студентів дорожньо-будівельного факультету спеціальності 193 - "Геодезія та землеустрій".
Лектор –доц. Урдзік С.М.

Відкрита лекція

3 грудня 2021 року о 13:25 відбудеться відкрита лекція професора кафедри двигунів внутрішнього згоряння Корогодського Володимира Анатолійовича з курсу «Теплопередача в ДВЗ" за темою "Надійність деталей камери згоряння ДВЗ" у групі АД-51-21 (віддалено за допомогою онлайн-сервісу) за посиланням https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1801

Відкрита лекція

26.11.2021 року о 09.45 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри економіки і підприємництва Левченко Ярослави Сергіївни з дисципліни «Економіка і бізнес» у груп МК-21-20, МК-16т1-21, МП-21-20, МП-16т1-21 (віддалено за допомогою онлайн-сервісу) за посиланням https://dl.khadi.kharkov.ua/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=127186