Відкрита лекція

29.09.2021 року о 11.40 відбудеться відкрита лекція професора кафедри ТМ та РМ Абрамова Дмитрія Володимировича з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» у групах ТПТ-41-18, ТПТ-36т1-19 (віддалено за допомогою онлайн-сервісу) за посиланням https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=2715

Відкрита лекція

19 жовтня 2021 року о 13:25 відбудеться відкрита лекція професора кафедри двигунів внутрішнього згоряння Корогодського Володимира Анатолійовича з курсу «Основи теплотехніки" за темою 7 "Цикли двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ)" для груп А-31-19, А-32-19, А-26т1-20, АА-31-19, АА-26т1-20, АД-31-19, АД-26т1-20 (віддалено за допомогою онлайн-сервісу) за посиланням https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1405#

 


Показове лекційне заняття

28 вересня 2021 року о 9:45 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Інтелектуальні інформаційні і технічні системи» (ауд. 114 - група АЕ-51-21). Лектор – проф. кафедри автомобільної електроніки Аргун Щ.В.

Відкрита лекція

25 травня 2021 року О 9.45 в аудиторії 423 для групи Д-13 відбудеться відкрите заняття з дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" на тему  "Нові типи доріг, Present Perfect з прийменниками since та for". Доцент Герасимчук Т.В.

Відкрита лекція

24 травня 2021 року о 11.40 дистанційно в онлайн-режимі для груп АЕ-21-19, АЕ-13т1-20 відбудеться відкрита лекція з дисципліни "Теоретичні основи електротехніки" на тему "Розрахунок нелінійних кіл методом еквівалентного генератора".

лектор - проф. Смирнов О.П.

Відкрита лекція

18 травня 2021 року о 8.00 дистанційно в он-лайн режимі для груп А-21-19, А-22-19, А-15т1-20 відбудеться відкрита лекція з дисципліни "Автомобілі" на тему " Рульове керування АТЗ"

Лектор - доц. О.О. Ярита

Відкрита лекція

14 квітня 2021 року в 8:00 ауд. 523 групи ТД-51-20 відбудеться відкрита лекція з дисципліни "Транспортна психофізиологія" за спеціальністю 275.03 "Транспортних технологій (на автомобільному транспорті)" освітнього рівня "магістр".

Лектор – проф. О.В. Степанов

Відкрита лекція

30 березня 2021 року о 8.00 дистанційно в онлайн-режимі для груп АПТ-41-17, АПТ-32т1-18 відбудеться відкрита лекція з дисципліни "Проектування технологічної оснастки"  за темою "Гідравлічні та пневмогідравлічні приводи".

Лектор – проф. Є.О. Дубінін

Відкрита лекція

18 березня 2021 р. об 11.40 відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Деталі машин» на тему «Розрахунок на міцність циліндричних евольвентних прямозубих зубчастих передач». Платформа - dl.khadi.kharkov.ua. Лектор – професор Бобошко О. А.

Відкрита лекція

26 березня 2021 року о 12.30 відбудеться відкрита лекція дистанційно за допомогою сервісу для організації онлайн – конференцій та відеозв’язку Moodle для студентів групи ММ-31-18, ММ-33т3-20, ММ-32т1-19 з дисципліни «Методи та засоби вимірювань» на тему: «Похибки засобів вимірювань».

Лектор – доцент Петрукович Д.Є.