Українознавства

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До самостійної роботи з дисципліни «Історія української культури» (розділ «Культура східних слов᾽ян у V-VIII ст. Релігійні вірування» для студентів усіх спеціальностей денного та заочного відділення) / Укладач Н.П. Олешко. Харків:

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До самостійної роботи з дисципліни «Історія української культури» (розділ «Культура східних слов᾽ян у V-VIII ст. Релігійні вірування» для студентів усіх спеціальностей денного та заочного відділення) / Укладач  Н.П. Олешко. Харків: ХНАДУ, 2011

Завантажити прикріплення:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи студентів з дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» на тему «Культура кочових племен залізного віку на території України. Античні міста-держави Північного Причорномор'я та їхній культурний розвиток за доби р

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Дана тема є достатньо складною для самостійного опанування студентами, оскільки охоплює великий історичний період під час якого відбулося Велике переселення народів, які опинилися на території сучасної України. Кожен з них мав не тільки власну історію, а також мав характерні культурні риси  та надбання (кіммерійці, скіфи, сормати). Антична культура, яку принесли в Північне Причорномор'я грецькі переселенці в VII ст. до н.е., справила величезний вплив на духовний світ і соціально-економічне життя місцевих племен.

Завантажити прикріплення:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення дисципліни «Історія української культури» (тема «Українська культура часів незалежності»). - Харків, 2014.

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

План теми

1. Загальна характеристика культури незалежної України.
2. Розвиток сучасної української літератури.
3. Тенденції розвитку музичного мистецтва та театру.
4. Сучасний стан українського кінематографу та образотворчого мистецтва.

Завантажити прикріплення:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення дисципліни «культурологія» (тема «Культура Стародавньої Греції»). - Харків, 2012.

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

У розумінні сучасної науки античність – це історія і культура Стародавньої Греції і Стародавнього Риму – від виникнення перших давньогрецьких держав (кінець III–II тисячоліття до н.е.) і до падіння Західної Римської імперії та завоювання Риму варварськими племенами (V ст. н.е.). Відповідно існують поняття античної філософії, античного мистецтва, античної літератури і т.п. Буквальний переклад слова “античний” з латинської – “стародавній”. В Європі в епоху Відродження увійшло в моду колекціонування предметів старовини, їх стали називати “антиками”. Пізніше у Франції виникло вже власне поняття “античність” – для позначення всіх ранніх форм мистецтва. В міру поглиблення досліджень зміст терміна звузився.
Пропонуємо  вивчати  дану тему за наступним планом:
1. Періодизація та загальна характеристика культури Стародавньої Греції.
2. Наука та освіта.
3. Міфологія та література.
4. Театр,архітектура, образотворче мистецтво.

Завантажити прикріплення:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів денної форми навчання дорожньо-будівельного факультету

  • Останнє редагування Середа, 27 лютого 2013 09:23

Пропоновані методичні вказівки є органічним доповненням до курсу практичних занять, оскільки дозволяють перевести знання у площину вмінь і проконтролювати ці вміння різними формами контролю.
Метою методичних вказівок є :
1) оволодіння нормами сучасної української мови: орфоепічними, орфографічними, граматичними, лексичними, стилістичними і правилами мовного етикету;
2) збагачення запасу загальновживаної і професійної лексики;
3) систематизація знань з української мови взагалі і професійного спілкування зокрема.
Подається система вправ і завдань.
Враховано профіль технічного вищого навчального закладу, зокрема, дорожньо-будівельного факультету.

Завантажити прикріплення:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для самостійного вивчення дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ» (розділ«Національно-визвольна війна українського народу 1648-1654 рр.»)

  • Останнє редагування Середа, 27 лютого 2013 09:16

Зазначена тема охоплює одну із найгероїчніших сторінок нашої історії, що пов’язана з іменами видатних історичних діячів України, і в першу чергу з іменем Богдана Хмельницького, головна заслуга якого полягала у створенні української державності.
Самостійну роботу над темою слід розпочати з вивчення відповідних розділів у навчальних посібниках, підручниках, конспектах лекцій.

Завантажити прикріплення:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійної роботи з дисципліни «Історія України» (розділ «Культура України початку ХХ ст.») для студентів усіх спеціальностей

  • Останнє редагування Середа, 27 лютого 2013 09:12

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до самостійної роботи з дисципліни
«Історія України» (розділ «Культура України початку ХХ ст.»)
для студентів усіх спеціальностей

Затверджено методичною
радою університету,
протокол № 3 від 10.12.2008 р.


Харків - ХНАДУ -  2009

Завантажити прикріплення: