Мовної підготовки

Ви тутФайловий архів ХНАДУ»Підготовки іноземних громадян»Мовної підготовки»Робочі програми»Робоча навчальна програма з дисципліни "Російська мова як іноземна"

Робоча навчальна програма з дисципліни "Російська мова як іноземна"

Механічний факультет для МК.  Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології