Хімії

Кафедра АКІТ

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни АСУ ТП

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни АСУ ТП для студентів денної та заочної форми  навчання за рівнем підготовки бакалавр, в галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування, зі спеціальності 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології, за освітньою програмою Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології.

Методичні вказівки до п.р. з "Автоматизовані системи керування технологічними процесами"

Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Автоматизовані системи керування технологічними процесами» для студентів денної та заочної форми  навчання за рівнем підготовки бакалавр, в галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування, зі спеціальності 151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології, за освітньою програмою Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

Підписатися на цей канал RSS