Хімії

Ви тутДорожньо-будівельний факультет»Хімії»Показати матеріали по тегу: Федорова ВО

СТАТИСТИКА

Робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» підготовки бакалавра в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Облік і оподаткування»

Додаткова інформація

СТАТИСТИКА

Робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» підготовки бакалавра в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

СТАТИСТИКА

Робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» підготовки бакалавра в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки » спеціальності 051 «Економіка» за освітньою програмою «Економіка» 

Додаткова інформація

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ

Робоча програма навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» підготовки бакалавра в галузі знань 07 «Управління та адміністрування » спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Додаткова інформація

ОПТИМІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ

Робоча програма навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи та моделі» підготовки бакалавра в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» за освітньою програмою «Економіка» 

Додаткова інформація

СТАТИСТИКА

Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Статистика» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БІЗНЕС

Програма, завдання та методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БІЗНЕС

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для студентів денної форми навчання спеціальностей 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ БІЗНЕС

Тестові завдання з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» денної форми навчання спеціальностей 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація