Інформатики і прикладної математики

Ви тутФайловий архів ХНАДУ»Дорожньо-будівельний факультет»Інформатики і прикладної математики»М.В. до лабораторних робіт»Лабораторна робота "Розв'язання диференціальних рівнянь у частинних похідних у системі MATLAB"