Двигунів внутрішнього згоряння

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Автомобільні двигуни»

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Автомобільні двигуни» підготовки бакалаврів в галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальностей133 «Галузеве машинобудування», 142 «Енергетичне машинобудування», 274 «Автомобільний транспорт» (групи 3А, 3АА 3АД, 4А, 4АА, 4АД) за освітніми програмами «Автомобілебудування», «Енергетичне машинобудування», «Автомобільний транспорт». Мова навчання державна.

Завантажити прикріплення:

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни Історія інженерної діяльності

 • Останнє редагування Субота, 28 грудня 2019 08:40

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Історія інженерної діяльності» підготовки бакалаврів в галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» за освітньою програмою «Енергетичне машинобудування». Мова навчання державна.

Основні завдання дисципліни полягають у формуванні у студентів системи знань, вмінь та уявлень щодо предмету дисципліни. Застосовувати інженерні технології, процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

 

Завантажити прикріплення:

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни Системи ДВЗ (для 4-го курсу)

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Системи ДВЗ» підготовки бакалаврів в галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» за освітньою програмою «Енергетичне машинобудування» (групи АД-4, АД-3т). Мова навчання державна.

Завантажити прикріплення:

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни Системи ДВЗ (для 3-го курсу)

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Системи ДВЗ» підготовки бакалаврів в галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» за освітньою програмою «Енергетичне машинобудування» (групи АД-3, АД-2т). Мова навчання державна.

Завантажити прикріплення:

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни Двигуни внутрішнього згоряння

 • Останнє редагування Четвер, 21 листопада 2019 13:17

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Двигуни внутрішнього згоряння» підготовки бакалаврів в галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 015.20 «Професійна освіта (транспорт)» за освітньою програмою «Професійна освіта (транспорт)» (групи АПТ-3, АПТ-2т). Мова навчання державна.

Завантажити прикріплення:

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни Двигуни АТЗ 2019

 • Останнє редагування Четвер, 21 листопада 2019 13:02

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної дисципліни «Двигуни АТЗ» підготовки бакалаврів в галузі знань 14 «Електрична інженерія» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (групи АЕ-3, АЕ-2т) за освітньою програмою «Електромобілі та автомобільна електроніка». Мова навчання державна.

Завантажити прикріплення:

„Двигуни внутрішнього згоряння”

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни „Двигуни внутрішнього згоряння” ( відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання)

Завантажити прикріплення:

„Автоматичне регулювання та керування ДВЗ”

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни „Автоматичне регулювання та керування ДВЗ” ( відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання)

САПР ДВЗ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни „ САПР ДВЗ” ( відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання)

Додаткова інформація

Завантажити прикріплення:

Теорія і методи наукової творчості

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Теорія і методи наукової творчості” (відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання)

Додаткова інформація

Завантажити прикріплення:

Автомобільні двигуни

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Для спеціальності „Автомобілі і автомобільне господарство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем – 6.090200 - бакалавр

Додаткова інформація

Завантажити прикріплення:

Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згоряння

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни “Перспективи розвитку двигунів внутрішнього згоряння” (відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання)

Додаткова інформація

Завантажити прикріплення: