Управління та адміністрування

Ви тутФайловий архів ХНАДУ»Управління та бізнесу»Управління та адміністрування»Матеріали кафедри Управління та адміністрування»Робочі програми»ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»