Управління та адміністрування

Ви тутФайловий архів ХНАДУ»Управління та бізнесу»Управління та адміністрування»Матеріали кафедри Управління та адміністрування»Робочі програми»ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВА» напряму підготовки 030601 «Менеджмент»