Економіки і підприємництва

МАРКЕТИНГ

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Приходько Д. О. Маркетинг : навч. посіб. / Д. О. Приходько. Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. – 240 с.

Додаткова інформація

 • Дисципліна Маркетинг
 • Автор Приходько Д.О.
Завантажити прикріплення:

ECONOMY AND BUSINESS

 • Останнє редагування Середа, 20 листопада 2019 12:54

The  course  book  “Economy  and  Business”  is  aimed  to  provide  the theoretical  and  practical  training  of  bachelors  of  economic  specialties  and economic  training  of  bachelors  of  technical  specialties.  In  addition  to  the theoretical material, the course book includes theoretical questions and a list of recommended  literature  and  information  resources,  which  contributes  to  the organization of effective independent work of students. The course book is intended for students of higher education institutions.   

 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Economy and business
 • Автор Levchenko Ya., Shevchenko I., Dmytriieva О.
Завантажити прикріплення:

ЛОГІСТИКА

 • Останнє редагування Вівторок, 08 жовтня 2019 07:35

Федорова В.О. Логістика: навчальний посібник / В.О. Федорова, В.В. Блага. − Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. − 154 с.

Додаткова інформація

 • Дисципліна Логістика
 • Автор Федорова В.О., Блага В.В.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

 • Останнє редагування П'ятниця, 08 лютого 2019 10:52

Дмитрієв І.А. Економіка підприємств автомобільного транспорту: навчальний посібник для самостійної роботи та поточного контролю знань студентів закладів вищої освіти / І.А. Дмитрієв, О.С. Іванілов, І.Ю. Шевченко, І.М. Кирчата. − Х.: ФОП Бровін О.В., 2018. − 308 с.

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка підприємств автомобільного транспорту
 • Автор Дмитрієв І.А., Іванілов О.С., Шевченко І.Ю., Кирчата І.М.
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Навчальний  посібник  «Економіка  і  бізнес»  призначений  для забезпечення  теоретичної  та  практичної  підготовки  бакалаврів економічних  спеціальностей  і  економічної  підготовки  бакалаврів технічних  спеціальностей.  Окрім  теоретичного  матеріалу, навчальний посібник  містить  теоретичні  питання,  тестові  завдання  та  перелік рекомендованої  літератури  та  інформаційних  ресурсів,  що  сприяє організації ефективної самостійної роботи студентів. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка і бізнес
 • Автор Дмитрієв І.А., Левченко Я.С., Шевченко І.Ю.
Завантажити прикріплення:

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Навчальна  дисципліна  «Регіональна  економіка»  належить  до  циклу дисциплін  професійної  та  практичної  підготовки  бакалаврів  економічних спеціальностей.  Навчальний  посібник  призначений  для  проведення практичних занять і організації самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику передбачено формування студентами глосарію основних термінів з курсу «Регіональна економіка», надання відповідей на теоретичні питання та тестові  завдання,  вирішення  практичних  завдань.  Навчальний  посібник призначений для студентів закладів вищої освіти.  

 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Регіональна економіка
 • Автор Дмитрієв І.А., Шевченко І.Ю.
Завантажити прикріплення:

СЛОВНИК ЕКОНОМІСТА І ПІДПРИЄМЦЯ

 • Останнє редагування Середа, 24 жовтня 2018 06:33

Словник економіста та підприємця / А.М. Туренко, І.А. Дмитрієв, О.С. Іванілов, І.Ю. Шевченко. − Х.: ХНАДУ, 2018. − 340 с.

Додаткова інформація

 • Дисципліна Словник економіста та підприємця
 • Автор А.М. Туренко, І.А. Дмитрієв, О.С. Іванілов, І.Ю. Шевченко
Завантажити прикріплення:

ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Дмитрієв І.А. Транспортне підприємсництво: навч. посіб. / І.А. Дмитрієв, Я.С. Левченко – Х.: ХНАДУ, 2018. - 308 с.

Додаткова інформація

 • Дисципліна Транспортне підприємсництво
 • Автор І.А. Дмитрієв, Я.С. Левченко
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Дмитрієв І.А. Економіка підприємства: навчальний посібник для практичних занять і самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів / І.А. Дмитрієв, І.Ю. Шевченко. - Х.: ХНАДУ, 2018. - 292 с.

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка підприємства
 • Автор І.А. Дмитрієв, І.Ю. Шевченко
Завантажити прикріплення:

ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЦТВА

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Дмитрієв І.А., Близнюк А.О., Поясник Г.В., Шершенюк О.М. Економіка виробництва. Навчальний посібник для практичних занять – Харків: ХНАДУ, 2017. –  282 с.

 

 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка виробництва
 • Автор Дмитрієв І.А., Близнюк А.О., Поясник Г.В., Шершенюк О.М.
Завантажити прикріплення:

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

 • Останнє редагування Субота, 21 травня 2016 21:28

У навчальному посібнику викладено процес стратегічного управління. Наведено стратегічний аналіз середовища підприємства та його корпоративну стратегію. Висвітлено матричні методи аналізу в виборі корпоративної стратегії підприємства, методи оцінки конкурентних позицій та стратегії зовнішнього розвитку. 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Стратегічне управління
 • Автор О.М. Тищенко, В.О. Могилко, І.А. Дмитрієв, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, І.Ю. Шевченко, О.А. Ященко
Завантажити прикріплення:

Економіка підприємства та маркетинг

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Дмитрієв І.А., Большенко С.Ф.  Економіка підприємства і маркетинг: Навч.-метод. посібник. − Харків: Вид-во ХНАДУ, 2008. −  77 с.

Навчально-методичний посібник містить теоретичні положення  економіки підприємства та маркетингу. В ньому змістовно викладено всю необхідну інформацію для розуміння основних складових економічної системи на рівні підприємства: маркетинг, збут, виробництво, матеріально-технічна база, витрати, фінансові ресурси. Навчально-методичний посібник призначено для викладачів і студентів, які вивчають економіку підприємства, а також може стати корисним для всіх, хто досліджує економічні процеси та напрямки підвищення економічної ефективності діяльності підприємств у ринкових умовах, методи і процеси дослідження зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища підприємства

 

 

 

Додаткова інформація

 • Автор Дмитрієв І.А., Большенко С.Ф.
Завантажити прикріплення:

Економіка та організація інноваційної діяльності

 • Останнє редагування Четвер, 19 лютого 2015 07:03

Економіка та організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник / Шерстобітов С.І., Блага В.В., Могилко В.О., Благой В.В., Стогул О.І. – Харків: ХНАДУ, 2013. – 340 с.

 В навчальному посібнику розглянуті основні питання економіки та організації інноваційної діяльності, що допоможе студентам опанувати економічним категоріальним апаратом, сприятиме кращому розумінню інноваційної діяльності та інноваційних процесів, викличе у студентів науковий інтерес і пробудить у них творчий підхід в освоєнні нових економічних знань. Навчальний посібник рекомендований для керівників наукових підрозділів та організацій, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів. 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка і організація інноваційної діяльності
 • Автор Шерстобітов С.І., Блага В.В., Могилко В.О., Благой В.В., Стогул О.І.
Завантажити прикріплення:

Екологічне право

 • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Навчальний посібник для вивчення дисципліни “Екологічне право” студентами спеціальності 6.070801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”

Навчальний посібник містить рекомендації по вивченню конкретних галузей та інститутів права, окремих юридичних понять та нормативних актів. Викладення матеріалу здійснюється в конспективній формі і в обсязі, передбаченому учбовою програмою. Розрахований, в першу чергу, на студентів вищих навчальних закладів, але може бути корисним для широкого кола читачів, які цікавляться юриспруденцією, і бажають отримати базові знання для подальшого поглибленого вивчення юридичної науки.

Додаткова інформація

 • Дисципліна Екологічне право
 • Автор Шевченко Л.А.
Завантажити прикріплення:

Адмінистративне право

 • Останнє редагування Середа, 07 травня 2014 11:30

Єрофєєнко Л.В. Адміністративне право: Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНАДУ, 2012.

Підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Адміністративне право». Висвітлено найбільш важливі аспекти адміністративно-правового регулювання управлінських відносин та чинну систему органів державного управління.До кожної теми додаються питання для самостійного вивчення, нормативно-правові акти та література, які слід опрацювати студентам. Усі матеріали відповідають чин­ному законодавству України. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів та практичних працівників державного управління.

Додаткова інформація

 • Дисципліна Адмінистративне право
 • Автор Єрофєєнко Л.В.
Завантажити прикріплення:

Капітал підприємства: формування та розподіл

 • Останнє редагування Середа, 07 травня 2014 11:30

Горовий Д.А., Федотова К.О. Капітал підприємства: формування та розподіл. Навчальний посібник в схемах та таблицях  – Харків: ХНАДУ, 2009. –  100 с. Укр. мов.

Запропонований навчальний посібник призначений для закріплення знань студентів з дисципліни "Капітал підприємства: формування та розподіл " у вищих навчальних закладах. Посібник містить два розділи за основними блоками змістовних модулів курсу. Кожний розділ розподіляється на параграфи за темами курсу, що включають плани лекційних занять, основні визначення тем, представлення основних явищ, подій та механізмів у вигляді схем та таблиць. 

Додаткова інформація

 • Автор Горовий Д.А., Горова К.О.
Завантажити прикріплення:

Економіка виробництва

 • Останнє редагування Середа, 07 травня 2014 11:31

Економіка виробництва: Навчальний посібник

 Розглянуто теоретичні та практичні основи функціонування підприємства виробничої сфери на засадах комерційного розрахунку та забезпечення найвищої ефективності використання корпоративних ресурсів. Рекомендовано для наукових і практичних працівників, які досліджують питання економіки та управління підприємством, викладачів, аспірантів і студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Додаткова інформація

 • Дисципліна Економіка виробництва
 • Автор Онісіфорова В.Ю., Деділова Т.В., Токар І.І., Болотова Т.М.
Завантажити прикріплення:

Правознавство

 • Останнє редагування Середа, 07 травня 2014 11:32

Правознавство: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни

У даному навчальному посібнику розглядаються основні політичні інститути і функції держави, дається визначення цивільного суспільства, розкривається роль юридичного права в регулюванні суспільних відносин, приводиться коротка характеристика основних галузей права. Особливе місце відведено порядку вирішення господарських суперечок і розгляду цивільних, адміністративних і кримінальних справ. Рекомендований для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, може бути корисний для керівників і менеджерів господарських структур.

Додаткова інформація

 • Дисципліна Правознавство
 • Автор Єрофєєнко Л.В., Бережний В.М.
Завантажити прикріплення:

Стратегія підприємства

 • Останнє редагування Середа, 07 травня 2014 11:28

У навчальному посібнику розглянуто сутність стратегії та етапи еволюції стратегічного управління, основні елементи місії підприємства й підходи до її формування, принципи побудови «дерева цілей», види стратегії, методи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, методику портфельного аналізу. Для самостійного вивчення і закріплення навчального матеріалу до кожної теми складені контрольні запитання та тестові завдання.
Навчально-методичний посібник призначено для студентів, що навчаються на денній та заочній формах навчання за спеціальністю 6.030504 “Економіка підприємства”.

 

Додаткова інформація

 • Дисципліна Стратегія підприємства
 • Автор Горєлов Д.О., Большенко С.Ф.
Завантажити прикріплення: