Економіки і підприємництва

ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

навчальної дисципліни «Економіка будівництва» підготовки бакалавр галузі знань 0601 Будівництво та архітектура напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» 

Додаткова інформація

  • Дисципліна: Економіка будівництва
  • Автор: Бурмака М.М., Лисенко А.О.