Економіки і підприємництва

ВИРОБНИЧА ТА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Програма навчальної дисципліни «Виробнича та переддипломна практика» підготовки магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» напряму підготовки 076 – «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціалізація «Підприємництво» 

Додаткова інформація

  • Дисципліна: Виробнича та переддипломна практика
  • Автор: Поясник Г.В., Левченко Я.С.