Економіки і підприємництва

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

Програма навчальної дисципліни «Управління витратами» підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» кваліфікації бакалавр з економіки підприємства 

Додаткова інформація

  • Дисципліна: Управління витратами
  • Автор: Блага В.В.