Економіки і підприємництва

НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Програма навчальної дисципліни «Національна економіка» підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» кваліфікації бакалавр з економіки підприємства

Додаткова інформація

  • Дисципліна: Національна економіка
  • Автор: Блага В.В.