Економіки і підприємництва

ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА

Програма навчальної дисципліни «Підприємництво і бізнес-культура» підготовки бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Додаткова інформація

  • Дисципліна: Підприємництво і бізнес-культура
  • Автор: Лисенко А.О.