Вищої математики

Ви тутФайловий архів ХНАДУ»Транспортних систем»Вищої математики»Інші матеріали»Збірник наукових праць. Математична підготовка у багатоступеневій системі вищої освіти: погляд студентів і молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. – Х.: Вид-во ХНАДУ, 2017.

Збірник наукових праць. Математична підготовка у багатоступеневій системі вищої освіти: погляд студентів і молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. – Х.: Вид-во ХНАДУ, 2017.