Українознавства

Історія української культури : навчально-методичний посібник / Н. В. Аксьонова, А. М. Домановський, Т. О. Чугуй. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 196 с.

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Навчально-методичний посібник допомагає організувати самостійне опрацювання обов’язкового курсу «Історія української культури», розробленого згідно з кредитно-модульною системою навчання. Видання знайомить із історією й особливостями перебігу культурних процесів на теренах України від найдавніших часів до сучасності.
Посібник розрахований на студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання у вищих навчальних закладах, а також може бути корисним усім тим, хто цікавиться історією української культури.

Завантажити прикріплення:

ЗОШИТ-КОНСПЕКТ з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (І блок змістових модулів)

  • Останнє редагування Середа, 27 лютого 2013 09:27

Пропонований зошит-конспект до І блоку змістових модулів створений за вимогами кредитно-модульної системи навчання, яка полягає в тому, що основною одиницею програми є модуль, який має декілька аспектів: змістовий, організаційний, заліковий аспект з урахуванням самостійної роботи студента, а також кредит як міра працезатрат студента на засвоєння матеріалу та оцінювання рівня сформованих знань та вмінь (в балах рейтингу).

Завантажити прикріплення: