Українознавства

ТЕСТИ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

Тести призначені для перевірки і оцінювання знань студентів з історії України.
Працюючи над тестами, студент повинен уважно перечитати запитання і запропоновані до нього по три відповіді, а потім вибрати одну, на його думку, правильну відповідь. Кожна правильна відповідь оцінюється балами в залежності від складності запитання: більше балів надається за складніше запитання і менше – за легше. Сума набраних балів за правильні відповіді за кожною окремою темою складає остаточну оцінку за тестування цієї теми. Максимальна сума набраних балів за кожну конкретну тему може складати 100 балів.

Завантажити прикріплення:

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» (за вимогами кредитно-модульної системи) для студентів усіх спеціальностей

  • Останнє редагування Середа, 30 листопада -0001 00:00

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ
з дисципліни «Українська мова
за професійним спрямуванням»
(за вимогами кредитно-модульної системи)
для студентів усіх спеціальностей

Затверджено методичною
радою університету, протокол № 3 від 10.12.2008 р.


Харків - ХНАДУ - 2009

Завантажити прикріплення: