Українознавства

Ви тутФайловий архів ХНАДУ»Транспортних систем»Українознавства»Cклад кафедри»Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу / Редактор і упорядник В. І. Ковальов. – Харків: ХНАДУ, 2015. – 150 с.

Кафедра українознавства ХНАДУ: крізь призму часу / Редактор і упорядник В. І. Ковальов. – Харків: ХНАДУ, 2015. – 150 с.

У виданні висвітлено історію заснування та вісімдесятип’ятилітній шлях розвитку кафедри українознавства Харківського національного автомоібльно-дорожнього університету.

Книга презентує інтелектуальні біографії викладачів, джерела з історії наукової, навчальної, методичної, видавничої діяльності кафедри.